psychologische behandelingen bij de bipolaire stoornis

De meer psychologische behandelingen voor de bipolaire stoornis zijn relatief weinig wetenschappelijk onderzocht of met elkaar vergeleken.

Met een nieuwe methode, de netwerk meta-analyse, werden allerlei studies bij elkaar genomen, die gekeken hadden psychologische behandelingen als extra toevoeging bij een meer standaard behandeling. Gekeken werd naar het effect op de manie, de depressie, medicatietrouw en het algemeen functioneren.

psycholoogOpvallend was dat alleen behandelingen die zich (mede) richten op familie of betrokkenen het risico verminderden op manie of depressie. Psychoeducatie had vooral invloed op medicatietrouw. Psychoeducatie gecombineerd met cognitieve gedragstherapie verminderde de manische symptomen en het algeheel welbevinden. Geen enkele psychologische interventie had invloed op de ernst van de depressieve klachten.

Omdat juist de depressieve fase het meest voorkomt en het langst duurt bij bipolaire patienten, zou verder onderzoek naar effectieve psychologische behandelingen zich vooral daar op moeten richten.

(bron: Chatterton et al., Br.J.Psych, mei 2017)

1 reactie op psychologische behandelingen bij de bipolaire stoornis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *