Een stemmingsstabilisator beter dan een antipsychoticum bij manie?

Een mooi onderzoek uit Boston, USA, met een bijzondere opzet.
In de afgelopen jaren is het steeds gebruikelijker geworden om een atypisch antipsychoticum (d.w.z. de nieuwere, zoals risperidon, quetiapine, aripiprazol, olanzapine) in te zetten als iemand manisch wordt. De vraag is of dat beter werkt dan een stemmingsstabilisator, zoals lithium of valproaat.

De onderzoekers hadden toegang tot een enorme database met gegevens over medtexasicijngebruik, opnames en diagnosen van mensen uit Texas in de periode 2003-2010. Hieruit selecteerden zij de mensen met een bipolaire stoornis. Dit waren er meer dan 27.000.
Gekeken werd wie een anti-manisch medicijn kreeg voorgeschreven, terwijl zij niet opgenomen waren, dus poliklinisch. De vraag was met welk medicijn in het jaar daarna de minste opnames nodig waren.

De resultaten waren vrij duidelijk. Personen die lithium of valproaat kregen voorgeschreven werden significant minder vaak opgenomen en het duurde langer eer zij eventueel toch moesten worden opgenomen.

Als iemand bekend is met een bipolaire stoornis, manisch begint te worden en nog niet is opgenomen, lijkt het verstandig een stemmingsstabilisator te proberen. Dit is voor de gemiddelde patient effectiever in die situatie dan een atypisch antipsychoticum.
(bron: Bauer et al., Bipolar Disorders, sept 2016)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *