Monthly Archives: december 2018

bipolaire kadootjes voor onder de kerstboom…

Bipolaire kadootjes voor onder de kerstboom… enkele suggesties:

  • een lichtbak (voor lichttherapie, zie mijn eerdere berichten)
  • de laatste CD van Kanye West ( ‘I hate being bipolar. It’s awesome)
  • dvd’s met films van Catharina Zeta Jones of bijv. Richard Dreyfuss
  • boeken (‘de Onrustige Geest’ van Kay Redfield Jamison, de boeken van Pieter Overduin etc. etc.)
  • bipolaire T-shirts van BipolarBabe
  • oordoppen en een maskertje (voor een goede nachtrust)

Iemand van de volgers van Deltamania nog tips?

In elk geval… een vrolijk Kerstfeest!

ECT voor de bipolaire depressie

Zeker als antidepressiva niet genoeg helpen, komt iemand met een depressie soms in aanmerking voor electroconvulsieve therapie (ECT). Hierbij krijgt de patient een stroompulse via de schedel toegediend, waardoor in gecontroleerde omstandigheden een epileptisch insult optreedt. Dit blijkt in de praktijk vaak erg goed te werken.
Onderzoekers uit Canada hebben allerlei studies verzameld naar ECT bij mensen met een bipolaire stoornis in een depressieve fase.

Zij vonden dat, bij elkaar opgeteld, 77% van de bipolaire patienten verbetering vertoonde na ECT (dat was iets meer dan de unipolair depressieve patienten).  52% herstelde volledig na ECT. Bipolaire patienten hadden bovendien minder ECT-sessies nodig om dit effect te bereiken.

Geconcludeerd kan worden dat juist ook voor mensen met een bipolaire stoornis deze behandeloptie effectief kan zijn.

(bron: Bahji et al., Acta Psych Scand, dec 2018)

lithiumcontroles: vaak onvoldoende.

Bij lithiumgebruik is het belangrijk met regelmaat op de juiste wijze de lithiumspiegel te controleren. Ook de nieren en o.a. de schildklier dienen volgens richtlijnen gecheckt te worden. Dit kan bijwerkingen en schadelijke gevolgen voorkomen.

In Nederland is Mariette Nederlof nagegaan in hoeverre de richtlijn voor deze controles worden nageleefd.

Van de ruim 1500 patienten die minimaal 6 maanden lithium gebruikten, was bij 65% het lithium gecontroleerd, bij 73% de nierfunctie en bij 54% de schildklierfunctie. Slechts bij 17% hadden deze 3 controles volgens de richtlijn plaatsgevonden.

Omdat dit risicovol is, moeten we goed nadenken hoe dit beter kan.
Voor meer informatie over welke controles nodig zijn: http://www.allesoverlithium.nl/home.

(bron: Nederlof et al., Bip. Disorders, november 2018)