Monthly Archives: juli 2018

lithium en de hitte

Lithium kan riskant zijn als de concentratie in het bloed, de bloedspiegel, te hoog is. Als de waarde te laag is, werkt het minder goed, maar dat is voor 1 of enkele dagen meestal niet zo’n probleem.Rising Temperature

Een verhoogde lithiumspiegel ontstaat vooral door vocht- en zoutverlies. Als het zoutgehalte in het lichaam afneemt, probeert de nier dit zoutverlies tegen te gaan door minder lithium (zout) uit te scheiden.

Bij hoge temperaturen transpireer je meer en is het zaak het vocht en zout voldoende aan te vullen. In landen rond de Middellandse Zee of nog verder, kan het in de zomer zo warm zijn, dat je gemakkelijk uitdroogt. Bovendien kan je in dit soort landen last krijgen van diarree, waardoor je nog meer vocht verliest. Allemaal risico’s voor een verhoging van het lithium.

Zeker als je lithium gebruikt: neem op vakantie een middel tegen diarree mee. Ga liever niet uren achtereen in de volle zon liggen. Drink voldoende en gebruik voldoende zout. Neem bijvoorbeeld wat drinkbouillon mee. Krijg je toch last van diarree of braken, sla dan een keer lithium over. Bij twijfel over bijvoorbeeld vergiftigingsverschijnselen leg dan eventueel contact met je behandelaar.Beach Chairs Watching Ocean

met lithium kleinste kans op opname

In een grote studie in Finland met in totaal meer dan 18.000 bipolaire patienten, werd gekeken hoe vaak heropname plaatsvond en dit werd gerelateerd aan de medicijnen die men gebruikt.

Gedurende 16 jaar werd meer dan de helft van deze patienten heropgenomen. Medicijnen die hiertegen het beste leken te beschermen waren: depotpreparaten (injecties) van antipsychotica, gabapentine en lithium. Wanneer gekeken werd naar opnames voor welke reden dan ook, dus niet alleen psychiatrische opnames, gaf lithium het meest bescherming.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat lithium eigenlijk nummer 1 zouden moeten zijn in de behandeling van de bipolaire stoornis. Als dit om een of andere reden niet lukt, is een langwerkende injectie met een antipsychoticum een goed alternatief.

Bron: JAMA Psychiatry, april 2018

website over erfelijkheid bipolaire stoornis

Bij patienten en familieleden leven altijd veel vragen over de mate van erfelijkheid van de bipolaire stoornis. Er is veel behoefte aan informatie.

In die behoefte wordt nu voorzien! Met geld dat via een sponsortocht bij elkaar gefietst is door Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen, is een prachtige website ontwikkeld met allerlei informatie over de erfelijkheid van de bipolaire stoornis: erfelijkheidbipolair. De site is samengesteld door enkele psychiaters van het KenBiS, een klinisch geneticus en de VMDB en is mooi vormgegeven.

Een aanrader!