Monthly Archives: december 2017

toch maar een oliebol minder?

Hart- en vaatziekten komen bij bipolaire patiënten veel vaker voor dan bij de gemiddelde bevolking. In een groot onderzoek in 2001 bleek dit wel 5 keer vaker voor te komen en gemiddeld ontstaan hart- en vaatziekten 14 jaar eerder.

Adipositas, zwaarlijvigheid, kan een oorzaak hiervan zijn. Niet alleen kan de bipolaire stoornis zelf tot een groter gewicht leiden, ook medicijnen kunnen zorgen voor gewichtstoename. Roken kan een andere oorzaak zijn.

In een artikel uit 2013 in het tijdschrift ‘Bipolar Disorders’ wordt nog eens aandacht gegeven aan het cholesterol. Dit blijkt bij veel bipolaire patiënten verhoogd, vaak los van het gebruik van medicijnen. Cijfers variëren van 22 tot 68%. Een verhoogd cholesterol – meer specifiek een verhoogd LDL-cholesterol – kan ook de kans op hart- en vaatziekten vergroten.

De schrijver van het artikel pleit voor regelmatige controle van het cholesterol, zeker als meerdere risico’s tegelijk voorkomen (bijvoorbeeld suikerziekte, adipositas, roken). Ook zou hij graag zien dat eerder wordt begonnen met zogenaamde statinen. Dit zijn medicijnen om het cholesterol te verlagen.
(Andrade, Bipolar Disorders 2013:15:813-823)

lithium en suïcide

Van lithium wordt al lang gedacht dat het in enige mate beschermt tegen zelfmoord. Onlangs hebben 2 onderzoekster uit Oxford alle onderzoeken over dat onderwerp nog eens op een rij gezet.

Hoewel allerlei verschillende groepen zijn onderzocht, op diverse manieren en niet allemaal even nauwkeurig, komen zij toch tot de conclusie dat er voldoende bewijs is dat lithium inderdaad anti-sucidaal werkt.

Zij stellen daarom dat lithium eigenlijk vaker zou moeten worden voorgeschreven, ook als je het afweegt tegen mogelijke nadelen van lithium.
(bron: Smith en Cipriani, bipolar disorders sept 2017)

lithium in het drinkwater?

Uit dieronderzoek komt naar voren dat ook minieme doses van lithium de stemming zouden kunnen beïnvloeden. Verder zit er in verschillende regio’s in de wereld meer lithium in het grondwater en daar zouden minder zelfmoorden gepleegd worden. Daarom hebben onderzoekers in Denemarken gekeken of het gehalte aan lithium in het drinkwater verband houdt met het voorkomen van de bipolaire stoornis. Theoretisch zou je verwachten dat minder bipolaire stoornissen voorkomen naarmate men meer is blootgesteld aan lithium.

In Denemarken brachten ze de geografische spreiding van bipolaire patienten in kaart. Dat koppelden ze aan het gehalte aan lithium in het drinkwater en de leeftijd. Zo kon men een schatting maken van de hoeveelheid lithium waaraan de bewoners waren blootgesteld.

De onderzoekers konden geen verband vinden.

Waarschijnlijk is het gehalte aan lithium in het grondwater in Denemarken te laag en zijn de verschillen te klein tussen de regio’s om verbanden te vinden. Ik verwacht verder dat het verband met suicide duidelijker zal zijn. Dat is namelijk al vaker op meerdere plekken in de wereld gevonden.Afbeeldingsresultaat voor drinken water