Monthly Archives: september 2016

nieuw onderzoek met bloed van bipolaire patienten

Al vaak is gevonden dat in het bloed van mensen met een bipolaire stoornis stoffen worden aangetroffen die wijzen op ontstekingsreacties en meer zogenaamde oxidatieve stress. Men denkt dat dit kan leiden tot o.a. veranderingen in hersencellen en de verbindingen die hersencellen met elkaar maken.

Onderzoekers uit Brazilie hebben in een laboratoriumsituatie hersencellen blootgesteld aan bloed van bipolaire patienten en aan bloed van gezonde controlepersonen.rodebloedcel

Zij vonden dat contact met bloed van patienten leidde tot minder uitsteeksels aan die hersencellen. Hierdoor kunnen die hersencellen minder verbindingen met elkaar maken. Ook bleken de hersencellen minder levensvatbaar.

Allerlei ontstekingsreacties lijken dus inderdaad te kunnen leiden tot veranderende verbindingen in de hersenen. Mogelijk speelt dit bij een deel van de bipolaire patienten een rol.

gemiddeld 6 jaar voordat de diagnose bipolaire stoornis wordt gesteld.

6jaarIn een grote Canadese studie, waarbij men 27 eerdere onderzoeken met in totaal bijna 10.000 patienten heeft bestudeerd, is gekeken naar de tijd tussen het ontstaan van de eerste symptomen en het begin van een behandeling.

Tussen de verschillende onderzoeken waren grote verschillen. Niet iedereen gebruikte dezelfde criteria.

Toch kan in elk geval gesteld worden dat het lang duurt eer de diagnose wordt gesteld. Gemiddeld kwam men op zeker 6 jaar.

Dat is zonde want een vroege behandeling kan veel ellende voorkomen.

(bron: Dagani et al., Can J Psychiatry, juli 2016)

een vroeg begin van de bipolaire stoornis: slechte prognose?

Je zou denken dat het ernstiger is als de bipolaire stoornis al op jonge leeftijd zichtbaar wordt. Daar is wel onderzoek naar gedaan, maar dat heeft tot nu toe tegenstrijdige resultaten opgeleverd.

australieOnderzoekers uit Australie hebben al deze studies op een hoop gegooid en gekeken of zij zo wat meer duidelijkheid konden krijgen.

Zij vonden vooral dat mensen bij wie al op jonge leeftijd een bipolaire stoornis werd geconstateerd meer comorbiditeit hadden. Dat wil zeggen dat naast de bipolaire stemmingswisselingen ook angstklachten of bijvoorbeeld alcoholproblemen voorkwamen. De leeftijd had niet zozeer verband met de ernst van de symptomen of bijvoorbeeld het voorkomen van psychotische of gemengde kenmerken.

Al met al nog niet een definitieve conclusie. Zij vinden wel dat het belangrijk is al in een vroeg stadium de diagnose te stellen, zodat juist ook die angstklachten of de alcoholproblemen behandeld kunnen worden.

(bron: Joslyn et al. Bipolar Dis. aug. 2016)