Monthly Archives: juni 2016

ketamine als neusspray voor depressie

Het is al lang bekend dat ketamine uitstekend werkt tegen een ernstige depressieve stoornis. Probleem is alleen dat het slechts kort werkt. Het effect houdt slechts een dag of twee aan. Ik heb daar eerder al over geschreven.  http://www.deltamania.nl/ketamine-voor-de-bipolaire-depressie/. Veel onderzoek vindt op dit moment plaats om te bestuderen hoe dat goede effect wat langer kan aanhouden.

Onderzoekster Daly van de firma Janssen Pharmaceutical heeft geprobeerd of het intranasaal, d.w.z. via een neusspray, toedienen van een vorm van ketamine, twee keer per week, goed werkt. Zij vergeleek verschillende doseringen en een deel van de patienten bleef dit middel gedurende 8 weken gebruiken in een steeds lagere dosis.

In sommige gevallen bleef het effect al die weken aanhouden, terwijl de bijwerkingen gering waren.

Misschien heeft het op die manier toedienen van medicijnen die iets met het brein moeten doen, wel toekomst.

 

 

 

 

schildklier: niet alleen controleren bij lithiumgebruik

vlinderLithiumgebruik geeft een grotere kans op een te langzaam werkende schildklier. Dat is al lang bekend en dat is ook de reden dat de schildklier regelmatig gecontroleerd wordt bij lithiumgebruikers. Hoe zit dat eigenlijk met de andere medicijnen die voor de bipolaire stoornis worden gebruikt?

In een groot Amerikaans bestand met bijna 25.000 bipolaire patienten werd gekeken naar het verband tussen de schildklier en allerlei medicijnen. Dit betrof stemmingsstabilisatoren (lithium, valproaat, carbamazepine en lamotrigine) en verschillende antipsychotica (aripiprazol, risperidone, quetiapine en olanzapine).

Opmerkelijk was dat lithium weliswaar een iets grotere kans gaf op een trager werkende schildklier, maar er was enorme overlap met alle andere medicijnen. Bijvoorbeeld quetiapine gaf een bijna even groot risico.
Bovendien werd de schildklier bij lithiumgebruikers veel vaker gecontroleerd. Je hebt zo natuurlijk ook een grotere kans dat je wat vindt.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het zinvol is de schildklier regelmatig te controleren (bijv. 1 keer per jaar), ook als je geen lithium gebruikt. Verder benadrukt dit onderzoek nog maar eens de rol van de schildklier bij de bipolaire stoornis, los van het gebruik van medicijnen.

(bron: Lambert et al., Bipolar Disorders, May 2016)

alles over lithium!

Lithium is een bijzonder medicijn. Het is nog altijd eerste keus in de onderhoudsbehandeling van de bipolaire stoornis.

Lithium vereist wel enkele voorzorgsmaatregelen. De lithiumgebruiker moet goed weten hoe met dit medicijn verantwoord om te gaan.

Sinds kort is alles over lithium te vinden op de website: http://www.allesoverlithium.nl/home

Welke soorten zijn er? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Welke risico’s zijn er aan lithium verbonden? Wat kan je daar aan doen? Etc.

Verder is het mogelijk, via die website, vragen te stellen aan een panel van deskundigen.

Via een nieuwsbrief kan je op de hoogte gehouden worden van allerlei nieuws over lithium.

Kortom, voor de lithiumgebruiker zeker de moeite waard de site eens te bezoeken!

cropped-Logo_allesoverlithium-fv-e1447399031955

Internationaal Bipolair Congres in Amsterdam: op zaterdag publieksdag!

Het grote internationale congres over de bipolaire stoornis vindt elk jaar ergens anders plaats. Vorig jaar was dat in Toronto, Canada. Dit jaar is het in Amsterdam! Uit de hele wereld komen experts naar Nederland om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de bipolaire stoornis.

Dit jaar is er op zaterdag 16  juli een speciale dag voor patienten, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Voor slechts € 20,- kan je die dag bezoeken en krijg je een interessant programma voorgeschoteld van topexperts, helemaal gericht op het algemene publiek. De voertaal is Engels, maar alles wordt simultaan naar het Nederlands vertaald.

Kijk voor meer informatie op: http://www.isbd2016.com/scientific-program/advocacy-day-program#.V1WuevBUerU

Schrijf je tijdig in, want er is een beperkt aantal plaatsen.isbdadam