Monthly Archives: september 2015

slaap: verschil tussen man en vrouw..

Al lang is bekend dat slaap een grote rol speelt in het beloop van de bipolaire stoornis. Maar verschilt dit nu tussen mannen en vrouwen?

manvrouwMannen hebben een ander slaappatroon dan vrouwen. Onderzoekers uit Pittsburgh, USA, zijn nagegaan welke invloed dit heeft op de bipolaire stoornis bij mannen en bij vrouwen.

Daar bleek ook verschil in te zitten. Een verstoorde slaap bleek bij vrouwen te leiden tot meer en ernstiger depressies, manieën en gemengde episoden. Bij mannen was dit effect veel minder zichtbaar.

De oorzaak van dit verschil is niet duidelijk.

Dit onderzoek wijst er nog maar eens op dat de aanpak van slaapproblemen en de bipolaire stoornis bij vrouwen misschien anders zou moeten zijn dan bij mannen.

Op dit blog heb ik al vaak over de slaap geschreven. Lees het nog eens na! Bijvoorbeeld: http://www.deltamania.nl/hoeveel-slaap-is-genoeg/ en http://www.deltamania.nl/slaap-een-belangrijk-fenomeen-voor-de-bipolaire-patient/, maar daarnaast nog verschillende andere berichten.slaap

 

cariprazine, een nieuw medicijn voor de manie?

Deze week is het medicijn cariprazine in Amerika geregistreerd voor de behandeling van de bipolaire stoornis.

Cariprazine is een zogenaamde ‘partiele dopamine agonist’. Dat wil zeggen dat het bepaalde dopamine receptoren stimuleert. Het is daarom redelijk vergelijkbaar met al bestaande medicijnen tegen een psychose.

Bij nog slechts weinig (enkele honderden) manische mensen is dit middel onderzocht. Het bleek een manie beter te kunnen bestrijden dan placebo. De bijwerkingen leken mee te vallen. Vooral bewegingsonrust en misselijkheid kwamen voor.

Het is te verwachten dat een medicijn dat het dopamine beïnvloedt, een manie kan bestrijden. Of dit medicijn ook helpt bij een bipolaire depressie is niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het mij vooral te vergelijken met medicijnen zoals aripiprazol, quetiapine, olanzapine, risperidon en lurasidon. Het is nog te vroeg om te zeggen of het een toegevoegde waarde heeft. cariprazine

landelijke dag VMDB

Komende zaterdag 19 september organiseert de patiëntenvereniging VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) een landelijke dag. Het thema is dit keer: ‘Waar knap je van op?’. Onderwerpen zijn o.a. integrale psychiatrie, ervaringsverhalen en mindfullness.

Locatie: de Musketon, Utrecht. Inloop vanaf 9.30 uur. Meer informatie: http://www.vmdb.nl/activiteit/landelijke-dag-19-sep-2015-waar-knap-je-van-op/vmdb

stoppen met roken

Het is natuurlijk algemeen bekend dat roken slecht is voor je gezondheid. Het kan bijvoorbeeld tot hart- en vaatziekten leiden. Een ongezonde levensstijl is ook ongunstig voor het beloop van de bipolaire stoornis. Het risico op terugval is groter, voor de concentratie en het geheugen is het niet bevorderlijk en medicijnen werken minder goed.

Des te erger eigenlijk dat uit een wereldwijde studie blijkt dat mensen met een bipolaire stoornis juist meer roken dan gemiddeld. Zij stoppen ook minder vaak met roken.

bron: Jackson et al, Bip Disorders, sept 2015

zie ook:   http://www.deltamania.nl/?s=roken