Monthly Archives: juli 2015

beschermt lithium tegen dementie?

In het hoog aangeschreven tijdschrift British Journal of Psychiatry stond onlangs een mooie studie over lithium.

Bij patienten met een bipolaire stoornis, ouder dan 50 jaar, werd gekeken of het gebruik van lithium de kans op dementie verkleinde. lithium

Dit was inderdaad zo. De mensen die in het afgelopen jaar meer dan 300 dagen lithium hadden gebruikt, hadden een significant kleinere kans de diagnose dementie te krijgen. Bij mensen die dat minder dan 300 dagen hadden gebruikt of mensen die andere medicijnen voor de bipolaire stoornis namen, was dat effect niet zichtbaar.

Dit sluit aan bij enkele eerdere studies waaruit bleek dat lithium goed lijkt voor het cognitief functioneren.

(bron: Gerhard et al., Br.J.Psychiatry, july 2015)

informatie over manisch depressieve stoornis

Als de diagnose bipolaire stoornis is gesteld, heb je behoefte aan veel informatie. Wat houdt ‘manisch depressief’ nu precies in? Hoe ontstaat het? Welke medicijnen zijn beschikbaar? Wat kan je er verder aan doen?

Hoe meer je er van af weet, des te beter kan je ermee omgaan. Kennis komt dus ook de prognose ten goede.

Ook familie, vrienden en collega’s gaan vaak driftig op zoek naar informatie.

Wij doen er daarom van alles aan om patienten en hun omgeving uitgebreid voor te lichten.

Wij geven regelmatig cursussen (zie:http://www.deltamania.nl/psychoeducatiecursus/) met dit doel. Dit blog is een poging om voortdurend verse informatie te geven.

Al jaren ben ik ook betrokken bij het boek ‘Manisch depressief. En nu?’ uit de serie Spreekuur Thuis. Oorspronkelijk is dit voorlichtingsboek geschreven door Hans Kamp. Later ben ik door hem gevraagd mee te schrijven aan nieuwe delen. Sinds hij in 2007 is overleden, houd ik de teksten voor nieuwe drukken bij en voeg ik nieuwe ontwikkelingen toe. Het is nog steeds een heel aardig boekje. Geregeld hoor ik positieve reacties. Het is een van de meest gewilde boeken uit de serie Spreekuur Thuis.

Een volger van dit blog schreef er ook positief over op zijn eigen blog: http://www.tweepolig.nl/blog/tag/rocco-hoekstra/.

Het boek verdient best wat reclame. Ik word er niet rijk van, maar ik vind het wel belangrijk dat patienten en betrokkenen over zoveel mogelijk informatie beschikken. Daarom dit bericht. Zie voor meer informatie: http://www.spreekuurthuis.nl/themas/manisch_depressief_en_nu/introductie

zelfmanagement

Met medicijnen kan de stemming vaak verbeteren. Ook kan terugval naar een manie of depressie voorkomen worden met bepaalde medicijnen.

Naast het gebruik van medicijnen zijn er nog verschillende hulpmiddelen om de kans op een terugval danig te verkleinen. Met deze hulpmiddelen gaat de patient zelf aan de slag. De verschillende methoden tesamen noemen we ‘zelfmanagement’.

Bij de bipolaire stoornis is dit bijvoorbeeld het vergroten van kennis. Her en der in het land worden zogenaamde psychoeducatie-cursussen georganiseerd. In een aantal sessies leer je daar erg veel over de aandoening en wat je eraan kan doen.
Ook het opstellen van een life-chart is een vorm van zelfmanagement. Hiermee houd je enige tijd bij hoe je stemming verloopt en welke factoren van invloed zijn op je stemming. Een ander veelgebruikt instrument is het signaleringsplan. Hiermee breng je zorgvuldig in kaart in welke omstandigheden het risico op een terugval het grootst is, wat de eerste signalen zijn dat je manisch of depressief dreigt te worden en wat je dan kan doen.

 

filmpje over depressie

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een aardig filmpje geproduceerd over depressie. Doel is mensen meer bewust te laten zijn van wat een depressie is en hoe je ermee zou kunnen omgaan. https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYcblackdog1

 

lithium in de hitte

Extra bericht vanwege de huidige weersomstandigheden!

Lithium kan riskant zijn als de concentratie in het bloed, de bloedspiegel, te hoog is. Rising Temperature

Een verhoogde lithiumspiegel ontstaat vooral door vocht- en zoutverlies. Als het zoutgehalte in het lichaam afneemt, probeert de nier dit zoutverlies tegen te gaan door minder lithium (zout) uit te scheiden.

Bij hoge temperaturen transpireer je meer en komt ook diarrree meer voor. Als het zo warm is als nu, kan je dus gemakkelijk uitdrogen. Dit is een risico voor een verhoging van het lithium.

Ga liever niet uren achtereen in de volle zon liggen. Drink voldoende en gebruik voldoende zout. Neem bijvoorbeeld af en toe wat drinkbouillon. Bij twijfel over bijvoorbeeld vergiftigingsverschijnselen leg dan contact met je behandelaar.Couple at Beach