Monthly Archives: december 2014

bipolaire stoornis en hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen bij bipolaire patienten veel vaker voor dan bij de gemiddelde bevolking. In een groot onderzoek in 2001 bleek dit wel 5 keer vaker voor te komen en gemiddeld ontstaan hart- en vaatziekten 14 jaar eerder.IMG_1568[1]

Adipositas, zwaarlijvigheid, kan een oorzaak hiervan zijn. Niet alleen kan de bipolaire stoornis zelf tot een groter gewicht leiden, maar het gebruik van medicijnen kan dit nog eens versterken. Verder roken psychiatrische patienten meer.

In een recent artikel in het tijdschrift ‘Bipolar Disorders’ wordt nog eens aandacht gegeven aan het cholesterol. Dit blijkt bij veel bipolaire patienten verhoogd, vaak los van het gebruik van medicijnen. Cijfers varieren van 22 tot 68%. Een verhoogd cholesterol – meer specifiek een verhoogd LDL-cholesterol – kan ook de kans op hart- en vaatziekten vergroten.

De schrijver van het artikel pleit voor regelmatige controle van het cholesterol, zeker als meerdere risico’s tegelijk voorkomen (bijvoorbeeld suikerziekte, adipositas, roken). Ook zou hij graag zien dat eerder wordt begonnen met zogenaamde statinen. Dit zijn medicijnen om het cholesterol te verlagen.
(Andrade, Bipolar Disorders 2013:15:813-823)

fijne Kerstdagen!

kerst

oudere vaders: vaker bipolaire kinderen?

In Zweden is een groot onderzoek gedaan bij een gigantische hoeveelheid mensen. Bij iedereen die tussen 1973 en 2001 werd geboren, werd gekeken of er een relatie was tussen de leeftijd van de vader en latere ziektes van de kinderen.

mannenUiteindelijk ging het om ruim 2,5 miljoen mensen. De leeftijd van de vader werd gekoppeld aan verschillende grote databestanden.

Het volgende resultaat werd gevonden met betrekking tot de bipolaire stoornis. Een vader, die ouder is dan 45 jaar, heeft een bijna 25 keer grotere kans een kind te krijgen met een bipolaire stoornis dan een vader met een leeftijd tussen 20 en 24 jaar.

Men denkt dat er bij oudere mannen vaker kleine genetische veranderingen optreden in de vorming van sperma. Dit kan uiteindelijk tot stoornissen bij de kinderen leiden.

lithium meter

Op een van mijn vorige berichten werd gereageerd. Men vroeg zich af hoe het staat met de lithium-meter. Al langer geleden heb ik daar iets over bericht: http://www.deltamania.nl/de-lithium-meter-een-nieuwe-methode/

Ik heb er de laatste tijd geen nieuws over vernomen. Bij mijn weten is deze nog niet beschikbaar voor algemeen gebruik.vingerprik
Als hij beschikbaar komt, verwacht ik overigens niet dat het voor alle lithiumgebruikers even nuttig is. Ook zal het te prijzig zijn om voor iedereen aan te schaffen. Op dit moment wordt vooral gedacht aan grote poliklinieken die 1 of 2 apparaten tot hun beschikking hebben. Een zwangere patiënt of iemand met snel wisselende lithiumspiegels kan hem dan tijdelijk gebruiken.