telefoon als meetinstrument

Echt objectieve maten om het beloop van de bipolaire stoornis in kaart te brengen zijn er maar weinig. Een aantal onderzoekers uit Denemarken heeft gekeken of de smartphone hierbij kan helpen.

Zij hebben een systeem ontwikkeld waarmee allerlei bipolaire symptomen op een telefoon gemonitord kunnen worden. Zij hebben gekeken of gegevens die vanzelf door de telefoon worden bijgehouden overeenkomen met symptomen die patiënten zelf bijhielden en met beoordelingen door psychiaters.

Het aantal en de duur van inkomende en uitgaande telefoongesprekken hing samen met de depressie en maniescores. Het aantal verzonden sms-jes nam toe als iemand meer manische symptomen vertoonde. Dit bleek ook weer samen te hangen met de verschijnselen die de patienten zelf rapporteerden.

Het lijkt er dus op dat de smartphone prima gebruikt kan worden om een manie of depressie te monitoren.
(Bron: Faurholt-Jepsen, Bipolar Disorders 2015)telefoon1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *