standpunt huisartsen over controle van lithium

Onlangs publiceerde de NHG, het landelijke genootschap van huisartsen, een standpunt over het voorschrijven van herhaalmedicatie voor psychiatrische patiënten. Voor mensen met een bipolaire stoornis betreft dat vooral lithium.

De huisartsen stellen dat zij alleen de controles van lithium kunnen overnemen als zij

  • zich voldoende bekwaam voelen
  • een goede overdracht met instructie van de psychiater ontvangen
  • de mogelijkheid hebben gemakkelijk te overleggen en terug te verwijzen naar de psychiater

Zij zijn dus niet verplicht de controles over te nemen. Als zij het voorschrijven van lithium wel overnemen, zijn zij er ook voor verantwoordelijk, moeten zij de controles volgens de richtlijnen uitvoeren en kennis hebben van complicaties.

Patiënten dienen akkoord te zijn met controles door de huisarts en ook voldoende geïnstrueerd zijn.

Specifiek over lithium is een bijlage bij dit standpunt toegevoegd. Daarin wordt ook ook verwezen naar onze website: http://www.allesoverlithium.nl/home.

1 reactie op standpunt huisartsen over controle van lithium

  1. Manfred D. schreef:

    Vanwege de complexiteit van zowel de medicatie als de bijbehorende ziekte is het voor mij een schrikbeeld als de behandeling naar de huisarts verschoven wordt, ook al is het in eerste instantie vrijwillig (met of zonder druk). Zowel de dosering van de medicatie als de behandeling vergt fingerspitzengefühl. Medewerkers van specialistische centra/afdelingen hebben dat doorgaans. Die zien wanneer ogenschijnlijk stabiel niet meer echt stabiel is en kunnen dan bijsturen met medicatie en/of een andere aanpassing in de behandeling. Ik denk dat iedere lezer wel weet, hoe waardevol het is als je daar een episode mee kunt voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *