schildklier: niet alleen controleren bij lithiumgebruik

vlinderLithiumgebruik geeft een grotere kans op een te langzaam werkende schildklier. Dat is al lang bekend en dat is ook de reden dat de schildklier regelmatig gecontroleerd wordt bij lithiumgebruikers. Hoe zit dat eigenlijk met de andere medicijnen die voor de bipolaire stoornis worden gebruikt?

In een groot Amerikaans bestand met bijna 25.000 bipolaire patienten werd gekeken naar het verband tussen de schildklier en allerlei medicijnen. Dit betrof stemmingsstabilisatoren (lithium, valproaat, carbamazepine en lamotrigine) en verschillende antipsychotica (aripiprazol, risperidone, quetiapine en olanzapine).

Opmerkelijk was dat lithium weliswaar een iets grotere kans gaf op een trager werkende schildklier, maar er was enorme overlap met alle andere medicijnen. Bijvoorbeeld quetiapine gaf een bijna even groot risico.
Bovendien werd de schildklier bij lithiumgebruikers veel vaker gecontroleerd. Je hebt zo natuurlijk ook een grotere kans dat je wat vindt.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het zinvol is de schildklier regelmatig te controleren (bijv. 1 keer per jaar), ook als je geen lithium gebruikt. Verder benadrukt dit onderzoek nog maar eens de rol van de schildklier bij de bipolaire stoornis, los van het gebruik van medicijnen.

(bron: Lambert et al., Bipolar Disorders, May 2016)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *