promotie Jan van Zaane: bipolar disorder and alcohol

Vandaag verdedigt Jan van Zaane, psychiater van GGZInGeest/VUmc, zijn proefschrift getiteld ‘Bipolar Disorder and Alcohol. Double trouble or just co-occurrence?’ Heel kort samengevat zijn de proostconclusies van zijn onderzoek dat de vragenlijst MDQ vooral geschikt is om een bipolaire stoornis uit te sluiten bij patienten die zich melden in de verslavingszorg. Veel minder dan dat je daarmee ook bipolaire stoornissen kan opsporen.
Verder heeft hij gevonden dat, bij de patienten die hij heeft onderzocht, alcoholgebruik een minder negatieve invloed had op het beloop van de bipolaire stoornis dan je zou verwachten. Mogelijk had dat te maken met het feit dat deze patienten trouw hun medicijnen in bleven nemen.

Dit is al weer de zoveelste psychiater, verbonden aan het bipolaire kennisnetwerk ‘KenBis’, die promoveert. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is een heel actief netwerk waar een enthousiaste groep psychiaters, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van de patientenvereniging kennis deelt, ervaringen uitwisselt en inspiratie opdoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *