met lithium kleinste kans op opname

In een grote studie in Finland met in totaal meer dan 18.000 bipolaire patienten, werd gekeken hoe vaak heropname plaatsvond en dit werd gerelateerd aan de medicijnen die men gebruikt.

Gedurende 16 jaar werd meer dan de helft van deze patienten heropgenomen. Medicijnen die hiertegen het beste leken te beschermen waren: depotpreparaten (injecties) van antipsychotica, gabapentine en lithium. Wanneer gekeken werd naar opnames voor welke reden dan ook, dus niet alleen psychiatrische opnames, gaf lithium het meest bescherming.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat lithium eigenlijk nummer 1 zouden moeten zijn in de behandeling van de bipolaire stoornis. Als dit om een of andere reden niet lukt, is een langwerkende injectie met een antipsychoticum een goed alternatief.

Bron: JAMA Psychiatry, april 2018

website over erfelijkheid bipolaire stoornis

Bij patienten en familieleden leven altijd veel vragen over de mate van erfelijkheid van de bipolaire stoornis. Er is veel behoefte aan informatie.

In die behoefte wordt nu voorzien! Met geld dat via een sponsortocht bij elkaar gefietst is door Nick Bronstring en Nienke van Houwelingen, is een prachtige website ontwikkeld met allerlei informatie over de erfelijkheid van de bipolaire stoornis: erfelijkheidbipolair. De site is samengesteld door enkele psychiaters van het KenBiS, een klinisch geneticus en de VMDB en is mooi vormgegeven.

Een aanrader!

Fred Bos Prijs!

De VMDB, Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, heeft vanwege het 30-jarig bestaan een prijs in het leven geroepen, vernoemd naar de oprichter van deze patiëntenvereniging. Hij wordt toegekend aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ‘bipolaire gemeenschap’.

Het lijkt mij bijna niet te doen alle activiteiten en projecten met elkaar te vergelijken. Elke inzet verdient natuurlijk alle lof.
Toch kan ik met trots verkondigen dat Rocco Hoekstra, psychiater te Rotterdam, beheerder van dit blog en schrijver dezes, de prijs heeft toegekend gekregen!

Ik vind het een ongelooflijke eer dat ik juist door de patiëntenvereniging zo gewaardeerd word. Specifiek werden genoemd de website die ik heb opgezet over lithium, allesoverlithium, dit blog en een aantal bijeenkomsten die ik in de regio Rotterdam heb verzorgd.

Dit alles had ik niet kunnen doen zonder mijn verpleegkundig team. Ik kan er altijd op vertrouwen dat de patiëntenzorg in goede handen is als ik met aanverwante zaken bezig ben. Aan hen dus ook veel dank!

De prijs bestond, naast de eer, uit een schilderij van Saskiarty, getiteld ‘Mountain High’.

probiotica tegen manie?

Het afweersysteem wordt vaak in verband gebracht met de bipolaire stoornis. Manisch-depressieve patiënten vertonen vaak verhoogde afweer-activiteit. Dat heeft ook geleid tot allerlei onderzoek naar behandelingen die deze immunologische afweer verminderen. Denk aan pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica. Sommige hiervan lijken manieën of depressies te kunnen helpen verbeteren. Ik heb hier al vaak over geschreven.

Onlangs is een onderzoek verricht naar de rol van probiotica. Dat zijn organismen die de afweer helpen versterken. Gekeken werd of het gebruik van probiotica helpen een volgende opname voorkomen.

Aan 66 patiënten, die opgenomen waren voor een manie, werden na ontslag probiotica of placebo gegeven. De probiotica waren: Lactobacillus rhamnosus strain GG and Bifidobacterium animalis subsp. lactis strain Bb12. In de 24 weken na ontslag werd het aantal heropnames gemeten.

Van de 33 patienten die placebo kregen, werden er 24 weer opgenomen vanwege een manie. Bij de 33 patienten die probiotica kregen kwam dit maar 8 keer voor.

Hoewel nog maar bij een kleine groep patienten onderzocht, lijkt dit toch een hoopvolle ontwikkeling. Bovendien is het weer een aanwijzing dat het afweersysteem een aangrijpingspunt kan zijn voor behandeling, misschien ook door een ander voedingspatroon.
(Dickerson et al., Bipolar Disorders april 2018)

 

psychoeducatie is effectief!

Vanuit de specialistische poliklinieken voor bipolaire stoornissen worden in heel Nederland regelmatig de psychoeducatie-cursussen aangeboden. In een aantal sessies wordt, meestal in een groep met andere patienten en familieleden of betrokkenen, besproken wat de bipolaire stoornis inhoudt, wat het betekent om manisch-depressief te zijn en hoe je er mee om kan gaan.

Algemeen wordt aangenomen dat dit goed werkt. Nu hebben onderzoekers uit Singapore alle onderzoeken naar het effect van psychoeducatie op een rij gezet. Dit betrof psychoeducatie in groepsverband, aan families, individueel en via internet.

Daaruit bleek dat, vooral als het in groepsverband of aan families wordt aangeboden, psychoeducatie-cursussen leiden tot minder terugval, minder en kortere opnames, betere therapietrouw, hogere lithiumspiegels en minder last van stigma.

De psychoeducatie-cursus is dus een uiterst belangrijk element van de behandeling van de bipolaire stoornis.
Kijk bijvoorbeeld op de site van de VMDB (vmdb) voor de plaatsen waar deze worden georganiseerd.

(bron: Soo et al., J. Clin. Psych. 2018)

In Amerika meer bipolaire kinderen dan in Europa?

De bipolaire stoornis komt in de hele wereld ongeveer even vaak voor. Voor de bipolaire stoornis op de kinderleeftijd is dat een heel ander verhaal.

In 2014 verscheen in een goed wetenschappelijk tijdschrift een artikel waarin werd gekeken hoe vaak kinderen met een bipolaire stoornis worden opgenomen. De getallen van de Verenigde Staten werden vergeleken met die van Engeland.

Hieruit bleek dat in Amerika meer dan 70 keer zo veel opnames plaatsvonden van bipolaire kinderen.

Verschillende mogelijke oorzaken hiervan werden aangedragen. Zo zou het kunnen zijn dat de ambulante, poliklinische zorg in Amerika minder is. In Engeland zouden daarom kinderen langer thuis kunnen blijven. Ook wordt de diagnose in Amerika misschien gemakkelijker gesteld. Hoe het ook zij, een heel opmerkelijk verschil.

De getallen in Nederland komen waarschijnlijk dicht in de buurt van die van Engeland. Zeker niet van die van Amerika.

in de serie beroemdheden met een bipolaire stoornis: Mariah Carey

Mariah Carey spreekt zich nu ook uit: ‘ik heb een bipolaire stoornis.’

De megaster met een groot aantal wereldhits, waaronder een paar Kerstnummers die jaarlijks in december ontelbaar vaak voorbij komen, is geregeld in het nieuws gekomen met allerlei privé-perikelen. Nog niet eerder vertelde zij over psychische problemen. In een interview met het tijdschrift ‘People’ heeft zij nu gesproken over haar bipolaire stoornis.

Zij heeft vooral verteld over haar slapeloosheid. Niet zozeer dat zij het vervelend vond dat zij niet in slaap kon komen. Nee, zij had vaak zo veel energie en was met zo veel zaken bezig, dat zij geen behoefte had aan slaap. Dit is inderdaad kenmerken voor een (hypo-)manische episode. Zij gebruikt nu medicijnen en zegt haar aandoening geaccepteerd te hebben en voelt zich inmiddels veel beter.

Bij dit soort sterren is altijd moeilijk in te schatten of iemand echt een bipolaire stoornis heeft. Soms krijg je de indruk dat ze het ook prettig vinden dat het veel aandacht oplevert. Haar mindere slaapbehoefte komt wel echt over; dat verzin je niet zo maar. Mariah Carey heeft het bovendien vrij positief gebracht en dat kan voor de beeldvorming over de bipolaire stoornis belangrijk zijn.

World Bipolar Day!

Vandaag wereldwijd extra aandacht voor de bipolaire stoornis op World Bipolar Day.

WBD-Logo-200px2Jaarlijks wordt deze dag op 30 maart gehouden, niet toevallig de geboortedag van Vincent van Gogh. Door sommigen wordt gedacht dat hij wel eens een bipolaire stoornis kon hebben gehad.

Voor activiteiten in Nederland rond deze dag, zie: world bipolar day in NL

voortzetten van lithium bij mindere nierfunctie

Soms wordt de nierfunctie geleidelijk wat minder bij langdurig lithiumgebruik. Of het zinvol is lithium dan te stoppen is een nog onopgehelderde vraag. Het wordt vaak gedaan, maar hoe gaat het dan met de nierfunctie? Gaan de nieren het weer beter doen? Gaan ze nog verder achteruit?

In Denemarken houdt men van de gehele bevolking allerlei gezondheidsaspecten bij in grote registers. In deze databestanden hebben Deense onderzoekers gekeken naar wie een mindere nierfunctie heeft en lithium of een andere stemmingsstabilisator gebruikte.

Zij vonden dat mensen die lithium bleven gebruiken nadat een mindere nierfunctie was vastgesteld, zelfs minder vaak ernstig nierfalen ontwikkelden dan mensen die met lithium stopten.

Zij stellen dat het voortgezet gebruik van lithium nadat de nieren al minder werken, niet als vanzelf leidt tot nierfalen. Het omzetten naar een andere stemmingsstabilisator levert zeker niet altijd voordelen op.
(bron: Kessing et al., Acta Psych Scand, dec. 2017)

lamotrigine lijkt redelijk veilig in de zwangerschap

Mensen die vooral last hebben van bipolaire depressies hebben soms baat bij het anti-epilepticum Lamotrigine. Inmiddels wordt dit middel best vaak gebruikt.

De risico’s van het gebruik van lamotrigine in de zwangerschap zijn nog maar weinig onderzocht.

In een recente meta-analyse, waarbij verschillende onderzoeken tezamen worden genomen, gaf aan dat er geen toename was van aangeboren afwijkingen als lamotrigine werd voortgezet tijdens de zwangerschap. In een onderzoek uit Israël werden onlangs nog eens 83 zwangeren onderzocht die lamotrigine bleven gebruiken. Ook bij hen kwamen geen aangeboren afwijkingen of bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeboren baby voor.

Deze onderzoeken suggereren dus dat het mogelijk is lamotrigine te blijven gebruiken als je zwanger bent.