aspirine voor de bipolaire stoornis

Nederlandse onderzoekers zijn heel actief op het gebied van de bipolaire stoornis. Telkens weer weten zij interessante onderzoeksresultaten te publiceren.

Nu weer een mooi artikel in ‘Bipolar Disorders’ van februari 2019 over het gebruik van aspirine. Uit een aantal studies blijkt dat dit een bipolaire depressie kan verbeteren, maar vooral ook de stemming kan stabiliseren door volgende episoden te voorkomen. Afbeeldingsresultaat voor aspirine
Er is geen fabrikant meer die geld verdient met aspirine en het zal dus moeilijk zijn onderzoek naar dit aloude middel te bekostigen, maar dat lijkt zeker de moeite waard.

(bron: Haarman et al., Bipolar Dis., feb. 2019)

World Bipolar Day in regio Zuid-Holland

Zoals eerder bericht is het op 28 maart World Bipolar Day.

In het hele land wordt als thema voor deze dag ‘bipolariteit in de literatuur’ gehanteerd.

In de regio Zuid-Holland vindt een bijeenkomst plaats in

de bibliotheek van Capelle a/d IJssel (Stadsplein 39) van 13.00 tot 14.30 uur.

Een literaire spreker is uitgenodigd en er is gelegenheid voor te dragen uit eigen werk.

 

Daarnaast is er door de patiëntenvereniging Plusminus een poëzie- en schrijfwedstrijd georganiseerd. Kijk op hun site voor nadere informatie! schrijfwedstrijd

 

 

levothyroxine bij rapid cycling

Van ‘rapid cycling’ spreken we als iemand 4 of meer bipolaire episoden in een jaar doormaakt. Het is vaak een hele uitdaging daar weer wat stabiliteit in te krijgen.

Een aantal vooral Amerikaanse onderzoekers heeft een groep patiënten met rapid cycling onderzocht, die niet verbeterden door lithium. Terwijl zij lithium en eventueel andere medicatie werd voortgezet, werd levothyroxine (T4) of triiodothyronine (T3) of placebo toegevoegd. Dit zijn twee vormen van het schildklierhormoon.

Een groep van 32 patienten werd in drieen verdeeld. De patienten die T3 of placebo kregen vertoonden geen enkele verbetering. De patienten die levothyroxine kregen verbeterden wel: zij waren minder depressief, waren langer gemiddeld gestemd en hadden kortere tijd last van gemengde symptomen.

Uiteindelijk kregen slechts 13 patienten levothyroxine. Het is dus moeilijk hier direct conclusies aan te verbinden, maar het lijkt erop dat T4 een bijdrage kan leveren.

Dus ook als iemand een normaal functionerende schildklier heeft, zou toevoegen van schildklierhormoon (levothyroxine) misschien een extra optie kunnen zijn als sprake is van een moeilijk te behandelen rapid cycling patroon.

(bron: Walshaw et al., Bipolar Disorders, nov 2018)

World Bipolar Day

Op 28 maart 2019 is het weer World Bipolar Day, een dag met speciale aandacht voor de bipolaire stoornis.

Dit jaar hebben we landelijk het thema ‘bipolariteit in de literatuur’ gekozen.

Op meerdere plaatsen in Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema.

Op de sites van de patiëntenvereniging Plusminus, plusminus en van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, KenBiS, is hierover nadere informatie te vinden.

Daarnaast wordt een poëzie- en schrijfwedstrijd uitgeschreven. Iedereen die een gedicht of kort verhaal heeft geschreven met de bipolaire stoornis als onderwerp of vanuit eigen ervaringen met deze aandoening, wordt uitgenodigd deel te nemen. De voorwaarden voor deelname vind je op www.plusminus.nl. Je gedicht of korte verhaal kan je insturen voor 15 maart 2019 naar bureau@plusminus.nl.   

‘Plusminus, leven met bipolariteit’: de nieuwe naam van de patiëntenvereniging

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, VMDB, heet vanaf heden ‘Plusminus, leven met bipolariteit’.

De website, plusminus.nl, is geheel vernieuwd. Neem eens een kijkje!

risico op suïcide bij de bipolaire stoornis: kleinst bij gebruik van lithium

Een groep onderzoekers uit Finland heeft gevonden dat mensen die lithium of depot-antipsychotica gebruiken de kleinste kans hebben opnieuw te worden opgenomen. Zij maakten dat op uit een enorme groep van meer dan 18.000 bipolaire patiënten, die zij meer dan 7 jaar konden volgen.

Bij diezelfde groep hebben ze later gekeken hoe groot de kans op suïcide was. Deze bevindingen zijn onlangs op een congres in Barcelona gepresenteerd.

Zij vonden dat lithiumgebruikers het kleinste risico op suïcide liepen, gevolgd door gebruikers van valproaat (Depakine). Mensen die antidepressiva of benzodiazepinen gebruikten hadden een grotere kans te overlijden aan suïcide.

Dit kan worden beschouwd als een bevestiging van het aloude idee dat lithium kan beschermen tegen suïcide.
Niet perse is de conclusie dat antidepressiva de kans op suïcide vergroten. Het kan ook zo zijn dat patiënten die het meest ernstig depressief zijn en dus een grotere kans op suïcide lopen, vaker antidepressiva krijgen voorgeschreven.

(bron: Lähteenvuo et al., ECNP congres 2018, Barcelona)

Gelukkig Nieuwjaar !

Alle volgers van Deltamania wens ik een stabiel en gezond 2019 !

bipolaire kadootjes voor onder de kerstboom…

Bipolaire kadootjes voor onder de kerstboom… enkele suggesties:

  • een lichtbak (voor lichttherapie, zie mijn eerdere berichten)
  • de laatste CD van Kanye West ( ‘I hate being bipolar. It’s awesome)
  • dvd’s met films van Catharina Zeta Jones of bijv. Richard Dreyfuss
  • boeken (‘de Onrustige Geest’ van Kay Redfield Jamison, de boeken van Pieter Overduin etc. etc.)
  • bipolaire T-shirts van BipolarBabe
  • oordoppen en een maskertje (voor een goede nachtrust)

Iemand van de volgers van Deltamania nog tips?

In elk geval… een vrolijk Kerstfeest!

ECT voor de bipolaire depressie

Zeker als antidepressiva niet genoeg helpen, komt iemand met een depressie soms in aanmerking voor electroconvulsieve therapie (ECT). Hierbij krijgt de patient een stroompulse via de schedel toegediend, waardoor in gecontroleerde omstandigheden een epileptisch insult optreedt. Dit blijkt in de praktijk vaak erg goed te werken.
Onderzoekers uit Canada hebben allerlei studies verzameld naar ECT bij mensen met een bipolaire stoornis in een depressieve fase.

Zij vonden dat, bij elkaar opgeteld, 77% van de bipolaire patienten verbetering vertoonde na ECT (dat was iets meer dan de unipolair depressieve patienten).  52% herstelde volledig na ECT. Bipolaire patienten hadden bovendien minder ECT-sessies nodig om dit effect te bereiken.

Geconcludeerd kan worden dat juist ook voor mensen met een bipolaire stoornis deze behandeloptie effectief kan zijn.

(bron: Bahji et al., Acta Psych Scand, dec 2018)

lithiumcontroles: vaak onvoldoende.

Bij lithiumgebruik is het belangrijk met regelmaat op de juiste wijze de lithiumspiegel te controleren. Ook de nieren en o.a. de schildklier dienen volgens richtlijnen gecheckt te worden. Dit kan bijwerkingen en schadelijke gevolgen voorkomen.

In Nederland is Mariette Nederlof nagegaan in hoeverre de richtlijn voor deze controles worden nageleefd.

Van de ruim 1500 patienten die minimaal 6 maanden lithium gebruikten, was bij 65% het lithium gecontroleerd, bij 73% de nierfunctie en bij 54% de schildklierfunctie. Slechts bij 17% hadden deze 3 controles volgens de richtlijn plaatsgevonden.

Omdat dit risicovol is, moeten we goed nadenken hoe dit beter kan.
Voor meer informatie over welke controles nodig zijn: http://www.allesoverlithium.nl/home.

(bron: Nederlof et al., Bip. Disorders, november 2018)