nu ook bijbetalen voor lithium van het merk Priadel

De fabrikant van Camcolit, Essential Pharma, heeft nu ook Priadel overgenomen. Zij hebben besloten de prijs van Priadel naar het maximaal toelaatbare te verhogen. Dit betekent dat per 1 juli 2019 voor Priadel ruim € 12,- per 100 stuks moet worden bijbetaald. Evenveel als voor Camcolit derhalve. Wat ons betreft een verontrustende ontwikkeling.

Hiermee heeft Priadel geen voordeel meer t.o.v. Camcolit. Beide lithiumpreparaten hebben een vertraagde afgifte.

Deze bijbetaling staat los van het eigen risico, maar kent een maximum van € 250,- per jaar.

voedingssupplement Q10 goede aanvulling bij bipolaire depressie?

De bipolaire depressie blijft een lastig te behandelen aandoening. Nieuwe behandelmogelijkheden blijven welkom.

In een kleine studie (69 patienten) werd gekeken of het coenzym Q10, een zogenoemd anti-oxydant dat betrokken is bij verschillende mechanismen, werkzaam is. De helft kreeg bij hun gewone behandeling placebo en de andere helft dagelijks 200 mg Q10. Na 8 weken waren duidelijk meer patienten met Q10 opgeknapt van hun depressie dan patienten die placebo hadden gekregen.

Eerder onderzoek liet zien dat misschien wel hogere doses nodig zijn en dat dit middel vooral op vermoeidheidsklachten invloed lijkt te hebben. Bijwerkingen werden zelden ervaren. Het is wel van belang dit langere tijd voort te zetten.

Misschien een supplement om in het achterhoofd te houden als met enkel de gangbare medicijnen geen verbetering wordt gezien.

(bron: Mehrpooya et al., J. Clin. Psychopharmacol., 2018)

bipolaire jongeren gevoeliger voor veranderingen in ritme

Jongeren slapen veel onregelmatiger dan volwassenen. Vooral in het weekend raakt het slaappatroon vaak danig verstoord. Ook zijn jongeren impulsiever dan volwassener. Zowel een verstoord slaappatroon als impulsiviteit is gerelateerd aan de bipolaire stoornis.

Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft aan een aantal jongeren, zowel bipolair als niet-bipolair, gevraagd hun slaappatroon gedurende de week bij te houden. Ook werd door middel van een vragenlijst hun impulsiviteit gescoord.

De jongeren met een bipolaire stoornis waren impulsiever, werden gemiddeld later wakker en hadden veel wisselender slaaptijden op schooldagen dan hun niet-bipolaire leeftijdgenoten. Als er een groter verschil was tussen de slaaptijden doordeweeks t.o.v. het weekend was dat gerelateerd aan meer impulsiviteit.

Dit wijst er op dat aandacht voor het slaappatroon ook voor jongeren goed kan helpen om de impulsiviteit te verminderen en daarmee de kans op een manie of depressie wellicht zou kunnen verkleinen.

(bron: Gershon et al., Bip. Disorder, mei 2018)

28 maart: World Bipolar Day

Op 28 maart 2019 is het weer World Bipolar Day, een dag met speciale aandacht voor de bipolaire stoornis.

Dit jaar hebben we landelijk het thema ‘bipolariteit in de literatuur’ gekozen.

Op meerdere plaatsen in Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema.

Op de sites van de patiëntenvereniging Plusminus, zie: world bipolar day activiteiten en van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, zie: WBD, KenBiS, is hierover nadere informatie te vinden.

Daarnaast wordt een poëzie- en schrijfwedstrijd uitgeschreven. Iedereen die een gedicht of kort verhaal heeft geschreven met de bipolaire stoornis als onderwerp of vanuit eigen ervaringen met deze aandoening, wordt uitgenodigd deel te nemen. De voorwaarden voor deelname vind je op www.plusminus.nl. Je gedicht of korte verhaal kan je insturen voor 15 maart 2019 naar bureau@plusminus.nl.   

aspirine voor de bipolaire stoornis

Nederlandse onderzoekers zijn heel actief op het gebied van de bipolaire stoornis. Telkens weer weten zij interessante onderzoeksresultaten te publiceren.

Nu weer een mooi artikel in ‘Bipolar Disorders’ van februari 2019 over het gebruik van aspirine. Uit een aantal studies blijkt dat dit een bipolaire depressie kan verbeteren, maar vooral ook de stemming kan stabiliseren door volgende episoden te voorkomen. Afbeeldingsresultaat voor aspirine
Er is geen fabrikant meer die geld verdient met aspirine en het zal dus moeilijk zijn onderzoek naar dit aloude middel te bekostigen, maar dat lijkt zeker de moeite waard.

(bron: Haarman et al., Bipolar Dis., feb. 2019)

World Bipolar Day in regio Zuid-Holland

Zoals eerder bericht is het op 28 maart World Bipolar Day.

In het hele land wordt als thema voor deze dag ‘bipolariteit in de literatuur’ gehanteerd.

In de regio Zuid-Holland vindt een bijeenkomst plaats in

de bibliotheek van Capelle a/d IJssel (Stadsplein 39) van 13.00 tot 14.30 uur.

Een literaire spreker is uitgenodigd en er is gelegenheid voor te dragen uit eigen werk.

 

Daarnaast is er door de patiëntenvereniging Plusminus een poëzie- en schrijfwedstrijd georganiseerd. Kijk op hun site voor nadere informatie! schrijfwedstrijd

 

 

levothyroxine bij rapid cycling

Van ‘rapid cycling’ spreken we als iemand 4 of meer bipolaire episoden in een jaar doormaakt. Het is vaak een hele uitdaging daar weer wat stabiliteit in te krijgen.

Een aantal vooral Amerikaanse onderzoekers heeft een groep patiënten met rapid cycling onderzocht, die niet verbeterden door lithium. Terwijl zij lithium en eventueel andere medicatie werd voortgezet, werd levothyroxine (T4) of triiodothyronine (T3) of placebo toegevoegd. Dit zijn twee vormen van het schildklierhormoon.

Een groep van 32 patienten werd in drieen verdeeld. De patienten die T3 of placebo kregen vertoonden geen enkele verbetering. De patienten die levothyroxine kregen verbeterden wel: zij waren minder depressief, waren langer gemiddeld gestemd en hadden kortere tijd last van gemengde symptomen.

Uiteindelijk kregen slechts 13 patienten levothyroxine. Het is dus moeilijk hier direct conclusies aan te verbinden, maar het lijkt erop dat T4 een bijdrage kan leveren.

Dus ook als iemand een normaal functionerende schildklier heeft, zou toevoegen van schildklierhormoon (levothyroxine) misschien een extra optie kunnen zijn als sprake is van een moeilijk te behandelen rapid cycling patroon.

(bron: Walshaw et al., Bipolar Disorders, nov 2018)

World Bipolar Day

Op 28 maart 2019 is het weer World Bipolar Day, een dag met speciale aandacht voor de bipolaire stoornis.

Dit jaar hebben we landelijk het thema ‘bipolariteit in de literatuur’ gekozen.

Op meerdere plaatsen in Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema.

Op de sites van de patiëntenvereniging Plusminus, plusminus en van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, KenBiS, is hierover nadere informatie te vinden.

Daarnaast wordt een poëzie- en schrijfwedstrijd uitgeschreven. Iedereen die een gedicht of kort verhaal heeft geschreven met de bipolaire stoornis als onderwerp of vanuit eigen ervaringen met deze aandoening, wordt uitgenodigd deel te nemen. De voorwaarden voor deelname vind je op www.plusminus.nl. Je gedicht of korte verhaal kan je insturen voor 15 maart 2019 naar bureau@plusminus.nl.   

‘Plusminus, leven met bipolariteit’: de nieuwe naam van de patiëntenvereniging

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, VMDB, heet vanaf heden ‘Plusminus, leven met bipolariteit’.

De website, plusminus.nl, is geheel vernieuwd. Neem eens een kijkje!

risico op suïcide bij de bipolaire stoornis: kleinst bij gebruik van lithium

Een groep onderzoekers uit Finland heeft gevonden dat mensen die lithium of depot-antipsychotica gebruiken de kleinste kans hebben opnieuw te worden opgenomen. Zij maakten dat op uit een enorme groep van meer dan 18.000 bipolaire patiënten, die zij meer dan 7 jaar konden volgen.

Bij diezelfde groep hebben ze later gekeken hoe groot de kans op suïcide was. Deze bevindingen zijn onlangs op een congres in Barcelona gepresenteerd.

Zij vonden dat lithiumgebruikers het kleinste risico op suïcide liepen, gevolgd door gebruikers van valproaat (Depakine). Mensen die antidepressiva of benzodiazepinen gebruikten hadden een grotere kans te overlijden aan suïcide.

Dit kan worden beschouwd als een bevestiging van het aloude idee dat lithium kan beschermen tegen suïcide.
Niet perse is de conclusie dat antidepressiva de kans op suïcide vergroten. Het kan ook zo zijn dat patiënten die het meest ernstig depressief zijn en dus een grotere kans op suïcide lopen, vaker antidepressiva krijgen voorgeschreven.

(bron: Lähteenvuo et al., ECNP congres 2018, Barcelona)