normaal of toch manisch?

Het is vaak niet eenvoudig onderscheid te maken tussen normaal gedrag en een beginnende manie of hypomanie. Wanneer ben je nog lekker enthousiast en actief? En wanneer gaan we het manisch gedrag noemen? Daar zijn natuurlijk geen standaard criteria voor. Vaak weten de mensen uit de omgeving van de patient nog het beste wanneer er toch enige reden is voor bezorgdheid. Zij weten soms van vorige keren nog precies wat de eerste verschijnselen waren en wanneer je dus een beetje moet gaan oppassen. Het blijft echter een hele kunst om niet bij elk enthousiasme verkrampt te reageren, terwijl je toch alert blijft op een beginnende manie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *