menopauze en het beloop van de bipolaire stoornis

Veel vrouwen vragen zich af of zij meer of juist minder klachten kunnen verwachten rond de ‘overgang’. Helaas is er verbazingwekkend weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de menopauze op het beloop van de bipolaire stoornis.

In een heel recent onderzoek zijn alle beschikbare onderzoeken over dit onderwerp bij elkaar geveegd. Dat betrof slechts 7 studies waarbij in totaal 273 vrouwen zijn onderzocht. In de meeste onderzoeken werd aan vrouwen gevraagd zelf te rapporteren of zij meer of minder stemmingsklachten hadden in de periode van de overgang. waaier

Het merendeel gaf aan meer symptomen te ervaren, vooral naar de depressieve kant. Vrijwel nooit gaf men aan minder klachten te hebben. In slechts 1 van de 7 studies werd gevraagd naar terugval van de bipolaire stoornis tijdens de overgang. Daarin werd gevonden dat 68% van de vrouwen in de menopauze een depressieve terugval had ervaren.

Het is moeilijk om met zo weinig gegevens een duidelijke conclusie te trekken. Dit artikel bevestigt echter de indruk dat de overgang een invloed kan hebben op de stemming. Omdat zo veel vrouwen met vragen leven over dit onderwerp, is verder onderzoek dringend gewenst. Zeker ook naar wat we hieraan zouden kunnen doen.

(bron: Perich et al. Bipolar Dis., sept 2017)

2 Reacties op menopauze en het beloop van de bipolaire stoornis

  1. AB schreef:

    Lijkt me interessant om hier meer over te weten.
    Meestal is er op USA websites uitgebreide info over Bipolair disorder.

    In google “menopause bipolair disorder” Artikelen zijn niet up to date, maar hier vindt je meer info.

  2. Vansteenbrugge Brigitte schreef:

    Volgens mijn psychiater kan het zijn dat mijn bipolaire stoornis erger is geworden door de menopauze en hij zegt dat het ook wel weer zou verbeteren als de menopauze voorbij is. Maar hoe weet ik wanneer de menopauze voorbij is ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *