manisch door antidepressiva?

Mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen door antidepressiva gemakkelijker in een manie schieten. Eigenlijk is maar weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Hoe groot het risico dus precies is, is niet goed te zeggen.

In de praktijk zien we regelmatig mensen die tijdens het gebruik van een antidepressivum manisch of hypomanisch zijn geworden. Of dit betekent dat het antidepressivum dus de oorzaak van de manie is, is moeilijk uit te maken. Dat er een zeker verband is, lijkt wel duidelijk, in ieder geval bij sommige patienten.

Als je nog nooit (hypo)manisch bent geweest, kan je hier natuurlijk geen rekening mee houden. Als dit wel het geval is, moet je je ervan bewust zijn dat het gebruik van antidepressiva een risico met zich mee kan brengen. De kans op een manie is het grootst bij de klassieke antidepressiva (zoals imipramine, clomipramine en amitriptyline), minder groot bij venlafaxine en het kleinst bij zogenaamde SSRI’s (zoals paroxetine, fluoxetine, sertraline, citalopram). De kleinste kans op een manie geeft waarschijnlijk het middel bupropion.

Daarbij komt overigens dat het effect van antidepressiva op een bipolaire depressie gering is. Reden temeer om hier terughoudend mee te zijn.

zie ook: http://www.deltamania.nl/antidepressiva-zinvol-bij-de-bipolaire-stoornis/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *