kenniscentrum bipolaire stoornissen

Komende vrijdag is er weer een landelijke bijeenkomst van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Dit kenniscentrum is voortgekomen uit de lithiumpluswerkgroep. Het zorgt al vele jaren voor voortdurende kennisuitwisseling, het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor bipolaire stoornissen, het stimuleren van onderzoek en het invoeren van nieuwe ontwikkelingen in Nederland.

In vrijwel elke regio in Nederland is wel een polikliniek voor bipolaire stoornissen die erkend wordt door het Kenniscentrum. Wij zijn daar natuurlijk ook aan verbonden. Vertegenwoordigers van die poli’s komen elke 3 maanden bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast zijn er altijd wel initiatieven die worden uitgewerkt: het opstellen van richtlijnen en beleidsadviezen, het organiseren van cursussen, het uitwerken van psychoeducatie, het opstellen van een format voor het signaleringsplan, het werven van patiënten voor allerlei wetenschappelijk onderzoek. De bijeenkomsten worden ook altijd bijgewoond door vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, de VMDB, met welke wij intensief samenwerken.

Als uw polikliniek voor bipolaire stoornissen verbonden is aan het Kenniscentrum kunt u er redelijk op vertrouwen dat de zorg die daar geboden wordt volgens de laatste stand van zaken is en aan erkende standaarden voldoet. Op de site van het KenBis kan je nuttige zaken vinden, bijvoorbeeld adressen, formats voor noodplannen, lopend onderzoek etc. http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *