is de manisch-depressieve stoornis erfelijk?

Onderzoek naar tweelingen is een prachtige manier om meer te weten te komen over erfelijkheid. Eeneiige tweelingen hebben exact hetzelfde DNA (het DNA bevat de genetische, erfelijke code).

Als de ene persoon van een eeneiige tweeling manisch-depressief is, heeft de ander 80 % kans de ziekte ook te krijgen. Dat is een hoog percentage, maar als je bedenkt dat ze voor 100 % dezelfde genetische code hebben, is het ook weer opmerkelijk dat dit bij 20 % dus niet gebeurt.

Bij eerstegraads verwanten, d.w.z. vader, moeder, zoon of dochter, is de kans dat je ook een bipolaire stoornis hebt ongeveer 10 %. Bij tweedegraads verwanten is het percentage al gezakt naar ongeveer 5 %. Nog verdere familie heeft een even grote kans als de gemiddelde bevolking (1-2 %).

Het is wel belangrijk te beseffen dat dit gemiddelden zijn. Het is niet mogelijk om per individueel geval een precieze voorspelling te doen.
Erfelijke factoren spelen dus een rol bij de gevoeligheid om manisch-depressief te worden, maar kunnen nog niet verklaren waarom de ene gevoelige persoon wel en de andere niet een bipolaire stoornis krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *