cariprazine, een nieuw medicijn voor de manie?

Deze week is het medicijn cariprazine in Amerika geregistreerd voor de behandeling van de bipolaire stoornis.

Cariprazine is een zogenaamde ‘partiele dopamine agonist’. Dat wil zeggen dat het bepaalde dopamine receptoren stimuleert. Het is daarom redelijk vergelijkbaar met al bestaande medicijnen tegen een psychose.

Bij nog slechts weinig (enkele honderden) manische mensen is dit middel onderzocht. Het bleek een manie beter te kunnen bestrijden dan placebo. De bijwerkingen leken mee te vallen. Vooral bewegingsonrust en misselijkheid kwamen voor.

Het is te verwachten dat een medicijn dat het dopamine beïnvloedt, een manie kan bestrijden. Of dit medicijn ook helpt bij een bipolaire depressie is niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het mij vooral te vergelijken met medicijnen zoals aripiprazol, quetiapine, olanzapine, risperidon en lurasidon. Het is nog te vroeg om te zeggen of het een toegevoegde waarde heeft. cariprazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *