bipolaire stoornis in de kleine hersenen?

In het wetenschappelijke toptijdschrift ‘Molecular Psychiatry’ is in januari 2015 een interessant artikel verschenen.

Met de MRI-techniek kan je mooie afbeeldingen van de hersenen maken. Hoe de verschillende hersendelen functioneren is echter nauwelijks weer te geven. Steeds weer nieuwe technieken worden ontwikkeld om meer gedetailleerde plaatjes te maken van het brein, waardoor ook meer duidelijk wordt over de werking. Zo’n geheel nieuwe MRI-methode, ‘quantitative high-resolution T1 rho mapping’ is nu ook toegepast bij 15 bipolaire patiënten.

Verrassend genoeg vond men zo toch wat nieuws. Vooral opvallend was dat er kleine veranderingen in de kleine hersenen werden aangetroffen. Dit werd weer niet aangetroffen bij de patiënten die lithium gebruikten.

Dit onderzoek richt zich dus opeens veel meer op de kleine hersenen (het cerebellum), waar eerder eigenlijk nauwelijks onderzoek naar gedaan werd. Misschien is het zo dat lithium juist zo effectief is, omdat het iets doet in de kleine hersenen. Het is wel bekend dat bij een veel te hoge lithiumspiegel cerebellaire symptomen kunnen ontstaan. Wellicht weer een geheel nieuw spoor?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *