Zoekresultaten voor: lamotrigine

lamotrigine lijkt redelijk veilig in de zwangerschap

Mensen die vooral last hebben van bipolaire depressies hebben soms baat bij het anti-epilepticum Lamotrigine. Inmiddels wordt dit middel best vaak gebruikt.

De risico’s van het gebruik van lamotrigine in de zwangerschap zijn nog maar weinig onderzocht.

In een recente meta-analyse, waarbij verschillende onderzoeken tezamen worden genomen, gaf aan dat er geen toename was van aangeboren afwijkingen als lamotrigine werd voortgezet tijdens de zwangerschap. In een onderzoek uit Israël werden onlangs nog eens 83 zwangeren onderzocht die lamotrigine bleven gebruiken. Ook bij hen kwamen geen aangeboren afwijkingen of bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeboren baby voor.

Deze onderzoeken suggereren dus dat het mogelijk is lamotrigine te blijven gebruiken als je zwanger bent.

lamotrigine minder werkzaam door foliumzuur?

Ook op het ISBD-congres in Toronto de volgende bijzondere bevinding.

In Engeland deed met een onderzoek naar het effect van lamotrigine, als dat werd toegevoegd aan quetiapine, bij een bipolaire depressie. Ze vonden dat lamotrigine een duidelijke verbetering gaf, maar opmerkelijk was dat dit effect niet te zien was bij patienten die foliumzuur gebruikten.

Wat de verklaring hiervoor is, weet men nog niet. In elk geval geeft het aan dat het slikken van allerlei vitaminen invloed kan hebben op de werking van medicijnen. (presentatie van J. Geddes)brocoli

huidreactie bij lamotrigine

Lamotrigine, een medicijn tegen epilepsie, wordt de laatste tijd ook gebruikt bij de bipolaire stoornis. Vooral de bipolaire depressie kan hiermee vaak worden behandeld, of voorkomen.

Een risico van lamotrigine is het optreden van een ernstig huidprobleem. Dit is een allergische reactie die beperkt kan blijven tot wat roodheid, maar ook heel ernstige vormen kan aannemen. Patienten die al gevoelig zijn voor huidaandoeningen lopen misschien een iets groter risico op zo’n reactie. De kans op zo’n allergische reactie kan verkleind worden door lamotrigine langzaam op te bouwen (elke 2 weken iets meer).

De laatste weken heb ik 3 patienten gezien met een huidreactie na lamotrigine. Meestal zit er niet veel anders op dan het medicijn weer te stoppen. Dat is heel spijtig als het wel goed werkte tegen depressieve klachten.

blauw voor bipolaire depressie

De stof ‘methyleen blauw’ blijkt in de hersenen ontstekingsreacties te verminderen. De bipolaire stoornis wordt in verband gebracht met verhoogde ontstekingsactiviteit. Daar heb ik al meerdere keren over bericht (zie bijv.: ontstekingsremmers of anti-ontstekingsmedicijn).
Onlangs is onderzocht of dit methyleen blauw helpt bij de bipolaire depressie.

Ablauweballonan 37 patiënten met een bipolaire stoornis, die al behandeld werden met lamotrigine, werd methyleen blauw gegeven. Hierdoor verbeterden vooral depressieve symptomen. De onderzoekers hoopten dat ook de cognitieve klachten zouden verbeteren, maar dit gebeurde helaas niet.

Deze stof is de zoveelste in een rij van ontstekingsremmers, die enig effect lijken te hebben op bipolaire symptomen. Het kan zeker de moeite waard zijn zo’n soort medicijn eens te proberen, tegelijk met een meer gangbare stemmingsstabilisator, als de klachten niet geheel verdwijnen.

Overigens waren de apothekersassistenten, die de methyleen blauw capsules moesten maken, niet zo blij. Alles wat de stof aanraakte werd blauw.
(Bron: Alda et al., Br. J. Psych, jun 2016)methyleneblue

schildklier: niet alleen controleren bij lithiumgebruik

vlinderLithiumgebruik geeft een grotere kans op een te langzaam werkende schildklier. Dat is al lang bekend en dat is ook de reden dat de schildklier regelmatig gecontroleerd wordt bij lithiumgebruikers. Hoe zit dat eigenlijk met de andere medicijnen die voor de bipolaire stoornis worden gebruikt?

In een groot Amerikaans bestand met bijna 25.000 bipolaire patienten werd gekeken naar het verband tussen de schildklier en allerlei medicijnen. Dit betrof stemmingsstabilisatoren (lithium, valproaat, carbamazepine en lamotrigine) en verschillende antipsychotica (aripiprazol, risperidone, quetiapine en olanzapine).

Opmerkelijk was dat lithium weliswaar een iets grotere kans gaf op een trager werkende schildklier, maar er was enorme overlap met alle andere medicijnen. Bijvoorbeeld quetiapine gaf een bijna even groot risico.
Bovendien werd de schildklier bij lithiumgebruikers veel vaker gecontroleerd. Je hebt zo natuurlijk ook een grotere kans dat je wat vindt.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het zinvol is de schildklier regelmatig te controleren (bijv. 1 keer per jaar), ook als je geen lithium gebruikt. Verder benadrukt dit onderzoek nog maar eens de rol van de schildklier bij de bipolaire stoornis, los van het gebruik van medicijnen.

(bron: Lambert et al., Bipolar Disorders, May 2016)

epilepsie en de bipolaire stoornis

Door @vmdb_nl attent gemaakt op studie over verband tussen epilepsie en de bipolaire stoornis.

Bipolaire patienten gebruiken, naast lithium, vaak medicijnen tegen epilepsie omdat die ook de stemming kunnen stabiliseren. Denk aan valproaat (©depakine), carbamazepine (©tegretol) en lamotrigine. Maar hebben die aandoeningen ook wat met elkaar te maken? Een onderzoeksgroep uit Nigeria is dit nagegaan.

Zij zochten naar symptomen van een bipolaire stoornis bij eerste graads familieleden van epilepsie-patienten en deden onderzoek naar epilepsie bij eerste graads familieleden van patienten met een manisch-depressieve stoornis. epilepsie

Ongeveer 15% van de familieleden van patienten met epilepsie had een bipolaire stoornis en ongeveer 15% van familieleden met een bipolaire stoornis had epilepsie. Bij controlegroepen was dit slechts 2%.

Dit komt aardig overeen met een ander onderzoek dat zeer onlangs werd gepubliceerd: patienten met een bipolaire stoornis hadden ongeveer een 2 tot 4 keer grotere kans op epilepsie, en andersom.

Dit zou kunnen betekenen dat in sommige families een bepaalde gemeenschappelijke gevoeligheid heerst. Bij het ene familielid leidt dit tot epilepsie en bij het andere tot een bipolaire stoornis. Helemaal duidelijk is het allemaal niet, maar het geeft misschien wel weer richting aan nieuw onderzoek.
(bron: Jidda et al, J of Affective Disorders, advance online publication 2014 en Wotton et al, Soc Psychiatry Psychiatr Epidem, maart 2014)

Overigens: volg de VMDB op twitter. Zeer actuele informatie! @vmdb_nl

epilepsie st

bipolaire depressie. vaak lastig.

Veel manisch-depressieve patienten ervaren de bipolaire depressie als het grootste probleem. De manie krijgt vaak de meeste aandacht en is ook kenmerkend voor de bipolaire stoornis. De manie is meestal best goed te bestrijden. Echter, van de depressie hebben veel patienten vaker en langer last. Bovendien is de bipolaire depressie helemaal niet zo makkelijk te behandelen.

In de laatste editie van het internationale tijdschrift ‘Bipolar Disorders’ staat een artikel van onze Belgische collega’s, Sienaert, Lambrichts, Dols en de Fruyt. Zij hebben uitvoerig in de wetenschappelijke literatuur gezocht. Zij vroegen zich af hoeveel bewijs er is voor allerlei behandelingen van de bipolaire depressie. Zij zochten naar goed opgezet onderzoek bij patienten bij wie sprake was van uitblijven van effect bij 2 eerdere medicijnen. Ofwel, je hebt al twee pogingen gedaan om een bipolaire depressie te verhelpen. Die waren niet succesvol (dat komt best geregeld voor). Wat moet je dan doen?

Het resultaat van hun onderzoek was teleurstellend. Zij vonden in de gehele literatuur slechts 7 publicaties.

Wat waren dan die onderzochte behandelingen?
pramipexol (een anti-Parkinson-middel)
lamotrigine (zie:http://www.deltamania.nl/?s=lamotrigine)
inositol
risperidone
ketamine (zie: http://www.deltamania.nl/?s=ketamine)
modafinil
ECT (‘electroshock-therapie’).

Ik zal proberen aan deze behandelingen de komende tijd wat aandacht te besteden.