Zoekresultaten voor: ketamine

ketamine neusspray: tegenstrijdige resultaten

Eerder schreef ik over Ketamine een aantal stukjes. Dit is een middel waarvan al lang bekend is dat het uitstekend een depressie kan behandelen. Probleem is alleen dat het slechts erg kort werkt. Het is nog niet goed gelukt de werking van ketamine te laten aanhouden, waardoor het ook bruikbaar is in de praktijk.

De laatste tijd wordt vooral gezocht naar allerlei varianten. Zo ook het in de neus met een spray inspuiten van ketamine. Hierdoor zou het per infuus toedienen van ketamine vermeden kunnen worden. De eerste berichten hierover waren positief.

Nu is echter een onderzoek hiernaar vroegtijdig gestopt. De proefpersonen kregen te hevige bijwerkingen. Vijf van de 10 deelnemers kregen een hoge bloeddruk, psychotische klachten en coordinatie problemen.

Nog veel onderzoek is dus nodig eer dit een toepasbare methode kan worden.

(bron: Loo, J Psychopharmacol 2018)

ketamine als neusspray voor depressie

Het is al lang bekend dat ketamine uitstekend werkt tegen een ernstige depressieve stoornis. Probleem is alleen dat het slechts kort werkt. Het effect houdt slechts een dag of twee aan. Ik heb daar eerder al over geschreven.  http://www.deltamania.nl/ketamine-voor-de-bipolaire-depressie/. Veel onderzoek vindt op dit moment plaats om te bestuderen hoe dat goede effect wat langer kan aanhouden.

Onderzoekster Daly van de firma Janssen Pharmaceutical heeft geprobeerd of het intranasaal, d.w.z. via een neusspray, toedienen van een vorm van ketamine, twee keer per week, goed werkt. Zij vergeleek verschillende doseringen en een deel van de patienten bleef dit middel gedurende 8 weken gebruiken in een steeds lagere dosis.

In sommige gevallen bleef het effect al die weken aanhouden, terwijl de bijwerkingen gering waren.

Misschien heeft het op die manier toedienen van medicijnen die iets met het brein moeten doen, wel toekomst.

 

 

 

 

ketamine voor de bipolaire depressie?

Ketamine was deze week wereldwijd in het nieuws. Op dit moment is een groot psychiatrie-congres aan de gang in San Francisco. Daar zijn nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd over ketamine door James Murrough, MD, van de Icahn School of Medicine van het Mount Sinai in New York .

Eerder heb ik al iets vermeld over ketamine op dit blog. Eigenlijk is er niet wezenlijk iets veranderd sinds dat bericht.

Dit nieuwe onderzoek werd verricht bij 74 mensen met een moeilijk behandelbare depressie. De helft kreeg 1 x intraveneus ketamine en de andere helft kreeg 1 x intraveneus midazolam. Alle mensen die ketamine kregen verbeterden snel van hun depressieve klachten. Ook na 7 dagen waren zij nog beter dan de mensen die midazolam kregen.

Lastig blijft dat het intraveneus toegediend moet worden. Verder is vooral de vraag hoe dit gunstige effect vastgehouden kan worden. Door het kortdurende effect is de bruikbaarheid op dit moment nog beperkt.

Ketamine is vooralsnog nauwelijks onderzocht specifiek voor de bipolaire stoornis. Ik ken een klein recent onderzoek bij 12 kinderen van 6 tot 19 jaar (Papolos et al, Journal of Affective Disorders, 2013). Zij kregen ketamine via een neusspray. Verschillende symptomen van depressieve en manische aard klaarden snel op en dit effect hield 3 tot 7 dagen aan.

De groep is te klein om hieruit conclusies te trekken. Bovendien wordt de diagnose bipolaire stoornis bij kinderen in de Verenigde Staten gemakkelijker gesteld.

Ketamine is eigenlijk al lang bekend is. Het wordt in de anaesthesie gebruikt om pijn te onderdrukken. Ook wordt het als drugs gebruikt omdat het verdovend werkt en in hogere doseringen is het bewustzijnsverruimend.  Regelmatig ketaminegebruik als drugs heeft als risico o.a. dat het het geheugen kan aantasten.

Steeds meer berichten verschijnen over de toepassing van ketamine bij depressies. Naar mijn idee is nog een lange weg te gaan voor dit in de praktijk kan worden toegepast. Het is belangrijk dat men het voor elkaar krijgt dat het effect langer dan een week aanhoudt. Ook moet meer bekend worden over bijwerkingen en risico’s. Toch is het veelbelovend. We moeten het zeker in de gaten houden.

bipolaire depressie. vaak lastig.

Veel manisch-depressieve patienten ervaren de bipolaire depressie als het grootste probleem. De manie krijgt vaak de meeste aandacht en is ook kenmerkend voor de bipolaire stoornis. De manie is meestal best goed te bestrijden. Echter, van de depressie hebben veel patienten vaker en langer last. Bovendien is de bipolaire depressie helemaal niet zo makkelijk te behandelen.

In de laatste editie van het internationale tijdschrift ‘Bipolar Disorders’ staat een artikel van onze Belgische collega’s, Sienaert, Lambrichts, Dols en de Fruyt. Zij hebben uitvoerig in de wetenschappelijke literatuur gezocht. Zij vroegen zich af hoeveel bewijs er is voor allerlei behandelingen van de bipolaire depressie. Zij zochten naar goed opgezet onderzoek bij patienten bij wie sprake was van uitblijven van effect bij 2 eerdere medicijnen. Ofwel, je hebt al twee pogingen gedaan om een bipolaire depressie te verhelpen. Die waren niet succesvol (dat komt best geregeld voor). Wat moet je dan doen?

Het resultaat van hun onderzoek was teleurstellend. Zij vonden in de gehele literatuur slechts 7 publicaties.

Wat waren dan die onderzochte behandelingen?
pramipexol (een anti-Parkinson-middel)
lamotrigine (zie:http://www.deltamania.nl/?s=lamotrigine)
inositol
risperidone
ketamine (zie: http://www.deltamania.nl/?s=ketamine)
modafinil
ECT (‘electroshock-therapie’).

Ik zal proberen aan deze behandelingen de komende tijd wat aandacht te besteden.

nieuwe medicijnen?

Met de medicijnen die wij nu tot onze beschikking hebben, kunnen we de meeste manisch-depressieve mensen redelijk stabiel krijgen. Het blijft echter vaak een heel gepuzzel en soms kan er lang overheen gaan eer de juiste medicatie is gevonden. Al die tijd heeft de patient veel last van depressieve of manische klachten.

Vooral de bipolaire depressie is soms lastig te bestrijden. Dit, terwijl de bipolaire patient vaak het meest last heeft van de depressieve fase. Dit duurt ook meestal veel langer dan de manische fase.

We hebben dus dringend behoefte aan effectievere medicijnen.

Zit er nog wat aan te komen? Allerlei onderzoek vindt op dit gebied plaats, maar voor zover ik kan overzien is er niet op korte termijn een echt nieuw middel voorhanden. Het meeste verwacht ik nog van ‘ketamine’ of daarvan afgeleide medicijnen.

Ketamine is eigenlijk al erg oud. Het bijzondere van dit middel is dat het snel, vaak binnen uren, depressieve klachten kan verhelpen nadat het intraveneus is toegediend. Het heeft echter ook een kans op (ernstige) bijwerkingen en het is de vraag of het effect lang aanhoudt. De gunstige werking geeft in ieder geval richting aan verder onderzoek naar de oorzaken van de bipolaire depressie en nieuwe behandelingen.