Monthly Archives: april 2019

bipolaire jongeren gevoeliger voor veranderingen in ritme

Jongeren slapen veel onregelmatiger dan volwassenen. Vooral in het weekend raakt het slaappatroon vaak danig verstoord. Ook zijn jongeren impulsiever dan volwassener. Zowel een verstoord slaappatroon als impulsiviteit is gerelateerd aan de bipolaire stoornis.

Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft aan een aantal jongeren, zowel bipolair als niet-bipolair, gevraagd hun slaappatroon gedurende de week bij te houden. Ook werd door middel van een vragenlijst hun impulsiviteit gescoord.

De jongeren met een bipolaire stoornis waren impulsiever, werden gemiddeld later wakker en hadden veel wisselender slaaptijden op schooldagen dan hun niet-bipolaire leeftijdgenoten. Als er een groter verschil was tussen de slaaptijden doordeweeks t.o.v. het weekend was dat gerelateerd aan meer impulsiviteit.

Dit wijst er op dat aandacht voor het slaappatroon ook voor jongeren goed kan helpen om de impulsiviteit te verminderen en daarmee de kans op een manie of depressie wellicht zou kunnen verkleinen.

(bron: Gershon et al., Bip. Disorder, mei 2018)