Monthly Archives: november 2018

de unipolaire manie

Een depressieve stoornis wordt ook wel een unipolaire depressie genoemd. Zodra een persoon een keer manisch is geweest, zeggen we dat hij een bipolaire stoornis heeft. Zo’n patient kan dus fasen doormaken die naar beide polen, de manische en de depressieve pool, uitslaan.
In de praktijk zien we echter ook wel eens mensen die alleen manisch worden en nooit depressief. De afspraak is dat we die mensen toch ook ‘bipolair’ noemen.

Is deze groep, die enkel manisch kan worden, te onderscheiden van de bipolaire groep, die zowel manisch als depressief kan worden? Zouden we kunnen zeggen dat die aan een unipolaire manie lijden?

Dit nu is een groep onderzoekers nagegaan door een aantal grote bevolkingsstudies bijeen te leggen.

Zo kwamen zij tot ongeveer 300 personen met enkel manieen en ongeveer 500 met een bipolaire stoornis. Opvallend was dat de groep met alleen manische episoden uit meer mannen bestond. Verder kwamen in deze groep minder angststoornissen, zelfmoordpogingen en drugsproblemen voor.

Al met al lijkt het erop dat de unipolaire manie inderdaad te onderscheiden is van de bipolaire stoornis. Zo is eigenlijk ook onze ervaring in de praktijk. Uit deze studie blijkt dat zij misschien een iets gunstiger beloop laten zien.
(bron: Angst et al., Bip. Disorders, nov 2018)