Monthly Archives: maart 2018

World Bipolar Day!

Vandaag wereldwijd extra aandacht voor de bipolaire stoornis op World Bipolar Day.

WBD-Logo-200px2Jaarlijks wordt deze dag op 30 maart gehouden, niet toevallig de geboortedag van Vincent van Gogh. Door sommigen wordt gedacht dat hij wel eens een bipolaire stoornis kon hebben gehad.

Voor activiteiten in Nederland rond deze dag, zie: world bipolar day in NL

voortzetten van lithium bij mindere nierfunctie

Soms wordt de nierfunctie geleidelijk wat minder bij langdurig lithiumgebruik. Of het zinvol is lithium dan te stoppen is een nog onopgehelderde vraag. Het wordt vaak gedaan, maar hoe gaat het dan met de nierfunctie? Gaan de nieren het weer beter doen? Gaan ze nog verder achteruit?

In Denemarken houdt men van de gehele bevolking allerlei gezondheidsaspecten bij in grote registers. In deze databestanden hebben Deense onderzoekers gekeken naar wie een mindere nierfunctie heeft en lithium of een andere stemmingsstabilisator gebruikte.

Zij vonden dat mensen die lithium bleven gebruiken nadat een mindere nierfunctie was vastgesteld, zelfs minder vaak ernstig nierfalen ontwikkelden dan mensen die met lithium stopten.

Zij stellen dat het voortgezet gebruik van lithium nadat de nieren al minder werken, niet als vanzelf leidt tot nierfalen. Het omzetten naar een andere stemmingsstabilisator levert zeker niet altijd voordelen op.
(bron: Kessing et al., Acta Psych Scand, dec. 2017)

lamotrigine lijkt redelijk veilig in de zwangerschap

Mensen die vooral last hebben van bipolaire depressies hebben soms baat bij het anti-epilepticum Lamotrigine. Inmiddels wordt dit middel best vaak gebruikt.

De risico’s van het gebruik van lamotrigine in de zwangerschap zijn nog maar weinig onderzocht.

In een recente meta-analyse, waarbij verschillende onderzoeken tezamen worden genomen, gaf aan dat er geen toename was van aangeboren afwijkingen als lamotrigine werd voortgezet tijdens de zwangerschap. In een onderzoek uit Israël werden onlangs nog eens 83 zwangeren onderzocht die lamotrigine bleven gebruiken. Ook bij hen kwamen geen aangeboren afwijkingen of bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeboren baby voor.

Deze onderzoeken suggereren dus dat het mogelijk is lamotrigine te blijven gebruiken als je zwanger bent.

30 maart: World Bipolar Day

Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, wordt jaarlijks World Bipolar Day gehouden. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan de bipolaire stoornis.

Ook dit jaar worden in Nederland verschillende bijeenkomsten georganiseerd vanwege deze dag. Als thema is in ons land nu gekozen voor de beeldvorming rond de bipolaire stoornis. Ofwel: hoe wordt de bipolaire stoornis in beeld gebracht in films en op t.v. en wat heeft dat voor invloed op patienten, betrokkenen en op het imago van de bipolaire stoornis.

Zie deze link:  world bipolar day in Nederland voor een overzicht van de locaties waar een bijeenkomst wordt georganiseerd rond 30 maart.