Monthly Archives: maart 2018

lamotrigine lijkt redelijk veilig in de zwangerschap

Mensen die vooral last hebben van bipolaire depressies hebben soms baat bij het anti-epilepticum Lamotrigine. Inmiddels wordt dit middel best vaak gebruikt.

De risico’s van het gebruik van lamotrigine in de zwangerschap zijn nog maar weinig onderzocht.

In een recente meta-analyse, waarbij verschillende onderzoeken tezamen worden genomen, gaf aan dat er geen toename was van aangeboren afwijkingen als lamotrigine werd voortgezet tijdens de zwangerschap. In een onderzoek uit Israël werden onlangs nog eens 83 zwangeren onderzocht die lamotrigine bleven gebruiken. Ook bij hen kwamen geen aangeboren afwijkingen of bijvoorbeeld onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeboren baby voor.

Deze onderzoeken suggereren dus dat het mogelijk is lamotrigine te blijven gebruiken als je zwanger bent.

30 maart: World Bipolar Day

Op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, wordt jaarlijks World Bipolar Day gehouden. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gegeven aan de bipolaire stoornis.

Ook dit jaar worden in Nederland verschillende bijeenkomsten georganiseerd vanwege deze dag. Als thema is in ons land nu gekozen voor de beeldvorming rond de bipolaire stoornis. Ofwel: hoe wordt de bipolaire stoornis in beeld gebracht in films en op t.v. en wat heeft dat voor invloed op patienten, betrokkenen en op het imago van de bipolaire stoornis.

Zie deze link:  world bipolar day in Nederland voor een overzicht van de locaties waar een bijeenkomst wordt georganiseerd rond 30 maart.