Monthly Archives: mei 2017

psychologische behandelingen bij de bipolaire stoornis

De meer psychologische behandelingen voor de bipolaire stoornis zijn relatief weinig wetenschappelijk onderzocht of met elkaar vergeleken.

Met een nieuwe methode, de netwerk meta-analyse, werden allerlei studies bij elkaar genomen, die gekeken hadden psychologische behandelingen als extra toevoeging bij een meer standaard behandeling. Gekeken werd naar het effect op de manie, de depressie, medicatietrouw en het algemeen functioneren.

psycholoogOpvallend was dat alleen behandelingen die zich (mede) richten op familie of betrokkenen het risico verminderden op manie of depressie. Psychoeducatie had vooral invloed op medicatietrouw. Psychoeducatie gecombineerd met cognitieve gedragstherapie verminderde de manische symptomen en het algeheel welbevinden. Geen enkele psychologische interventie had invloed op de ernst van de depressieve klachten.

Omdat juist de depressieve fase het meest voorkomt en het langst duurt bij bipolaire patienten, zou verder onderzoek naar effectieve psychologische behandelingen zich vooral daar op moeten richten.

(bron: Chatterton et al., Br.J.Psych, mei 2017)

verhoogde ontstekingswaarden bij manie

Al langere tijd zijn er aanwijzingen dat de bipolaire stoornis gepaard gaat met verhoogde ontstekingsactiviteit. Dat is ook de reden dat verschillende ontstekingsremmers worden onderzocht als behandeling van de manie of depressie.ontstekingauto

In december 2016 hebben onderzoekers uit Australië nog eens alle onderzoeken op dit gebied op een rij gezet. Specifiek keken zij of bij bipolaire patiënten meer ontstekingsreacties te vinden zijn. De maat die zij gebruikten was het CRP (C-reactive protein), dat tegenwoordig algemeen gebruikt wordt om de ontstekingsactiviteit te meten.

Zij vonden uiteindelijk 27 studies, waarbij men in totaal van 2161 bipolaire patiënten het CRP had.

Bij patienten in de stabiele of in de depressieve fase was het CRP licht verhoogd. Bij manische patienten was het CRP meer verhoogd. De verhoging van het CRP was niet gerelateerd aan de ernst van de depressie of manie.

Al met al fikse aanwijzingen dat veel bipolaire patienten een verhoogde ontstekingsactiviteit hebben. De vraag is nu hoe dit aan te pakken.

(bron: Fernandes et al., Lancet Psychiatry, dec 2016)