Monthly Archives: maart 2017

hoe werkt lithium? (2)

Eerder heb ik een bericht geplaatst over spannende nieuw onderzoek over lithium: hoe werkt lithium?.

Kort samengevat hebben deze onderzoekers bindweefselcellen van bipolaire patienten terug gevormd tot stamcellen en deze zich laten ontwikkelen tot hersencellen. In deze bipolaire hersencellen bleken meer electrische pulsen te worden afgevuurd dan bij gezonde controles. Lithium zorgde ervoor dat er weer minder werd gevuurd.Electricity pylon with blue sky and sun

Dezelfde onderzoekers hebben nu met cellen van andere bipolaire patienten hetzelfde gevonden. Dit wijst er dus op dat ze echt op de goede weg zitten.

Verder hebben zij gekeken naar verschillen tussen de hersencellen van patienten die wel en die niet op lithium reageerden. Het patroon waarmee de electrische pulsjes door de hersencellen werden afgevuurd bleek verschillend te zijn tussen de responders en de non-responders. De stroompjes zagen er in beide groepen anders uit. Een computerprogramma was in staat dit onderscheid te maken. Op deze manier konden zij vrij precies voorspellen wie wel en wie niet op lithium ging reageren.

Als dit in de toekomst echt toegepast zou kunnen worden, zou dat een enorme verbetering betekenen. Helaas is het nog lang niet zo ver.
(bron: Stern et al., Mol. Psych, 2017)

30 maart: World Bipolar Day

Elk jaar op 30 maart is het ‘World Bipolar Day’. Niet toevallig is dit de geboortedag van Vincent van Gogh.

world bip dayOp van Gogh zijn al vele diagnosen geplakt, maar de laatste jaren wordt vooral gedacht dat hij wel eens bipolair zou kunnen zijn geweest. Bij nadere bestudering van zijn levensloop is gebleken dat hij waarschijnlijk nooit echt manisch is geweest. Dit maakt de bipolaire stoornis weer minder voor de hand liggend.

In elk geval organiseert men wereldwijd op 30 maart een ‘bipolaire dag’ om aandacht te vestigen op deze aandoening. Ook in Nederland vinden op deze dag verschillende activiteiten plaats, zie hiervoor o.a. de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen: KenBiS

world bipolar day

bijbetalen voor het merk Camcolit

Voor het merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald. Wanneer 100 tabletten worden afgeleverd moet € 12,73 worden afgerekend. Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

De firma die Camcolit levert is veranderd. De nieuwe leverancier, Essential Pharma, heeft direct de prijs verhoogd. Helaas is dit niet tevoren gemeld, waardoor veel patiënten bij de apotheek zijn overvallen met de mededeling dat voor dit merk moet worden bijbetaald. In eerste instantie moest zelfs meer dan € 60,- worden bijbetaald, maar dat is gelukkig teruggedraaid.

In de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen uit 2015 wordt geadviseerd een merkpreparaat te gebruiken. Daarvan zijn er twee beschikbaar: Camcolit en Priadel. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Lithiumcarbonaat, het merkloze preparaat, bestaat in verschillende doseringen. Camcolit en Priadel bestaan alleen in tabletten van 400 mg. Het is echter geen probleem om een tablet van Camcolit of Priadel van 400 mg te breken om de gewenste dosis te verkrijgen. Een merkpreparaat leidt daarom tot minder vergissingen. Dat is belangrijk omdat fouten bij lithium tot grote problemen kunnen leiden.
  • De merkpreparaten, Camcolit en Priadel, hebben een meer vertraagde afgifte. Omzetten naar een niet-merkpreparaat vereist daarom extra bloedcontroles.
  • Camcolit en Priadel smaken minder vies dan lithiumcarbonaat. Veel mensen krijgen lithiumcarbonaat bijna niet weggeslikt en krijgen er een vieze smaak van in de mond. Bij een zo belangrijk medicijn dat dagelijks moet worden gebruikt, is dat zeer onwenselijk.

Meer informatie over de verschillende soorten lithium, kan je terugvinden op deze site: soorten lithium

Wij adviseren patiënten over te stappen op Priadel, als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Financiële redenen zouden niet tot stoppen met lithium moeten leiden. Daarvoor werkt het veel te goed en zijn de gevolgen van het stoppen met lithium vaak veel te ernstig.priadel

landelijke dag van de VMDB

De patiëntenvereniging voor de bipolaire stoornis in Nederland is zeer actief. De VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) verzorgt uitgebreide voorlichting, behartigt de belangen van de bipolaire patiënt en zijn/haar betrokkenen en biedt lotgenotencontact. De vereniging is onderverdeeld in een aantal regio’s, maar organiseert ook landelijke activiteiten. vmdb

Regelmatig zijn er landelijke bijeenkomsten met telkens een ander thema, meestal in Utrecht. Ook 18 maart as. vindt weer zo’n ‘Landelijke Dag’ plaats, dit keer over ‘de Nieuwe GGZ’. Meer informatie: VMDB, landelijke dag.