Monthly Archives: oktober 2016

door infectie groter risico op manie?

Al vaak is een verhoogde activiteit van het afweersysteem gevonden bij een manie. Dat is de reden dat medicijnen, die de afweer remmen, veel getest worden bij stemmingsstoornissen. Ik heb hier al vaak over geschreven. Niet duidelijk is waar die verhoogde afweer nu eigenlijk vandaan komt.

Bij 234 patienten die opgenomen waren voor een manie, werd gekeken of zij kort voor opname antibiotica gebruikten. Dit werd vergeleken met patienten die voor andere psychiatrische aandoeningen waren opgenomen en met gezonde controles. sinaasappel

Manische patienten hadden kort voor de opname meer dan 5 keer vaker antibiotica gebruikt dan gezonde controles. Ook in vergelijking met andere psychiatrische aandoeningen was het antibioticagebruik bij patienten met een manie veel groter.

Dit wijst erop dat relatief vaak sprake is van een infectie voorafgaand aan een manie. Mogelijk leidt een infectie tot verhoogde ontstekingsactiviteit en zo tot een manie. De onderzoekers pleiten er daarom voor bij mensen met een bipolaire stoornis bedacht te zijn op infecties en deze tijdig en goed te behandelen.
(bron: Yolken et al., Bipolar Disorders aug 2016)