Monthly Archives: augustus 2016

nieuwe regels voor het rijbewijs

Eerder heb ik een bericht geplaatst over de regelingen rond het rijbewijs. Daarbij spelen twee aspecten een rol: de aandoening zelf en de medicijnen die je gebruikt. Kijk nog maar eens terug op: http://www.deltamania.nl/?s=rijbewijs.

Zeer onlangs heeft de minister de regeling enigszins aangepast. Als je een bipolaire stoornis hebt, word je geschikt geacht voor het gewone rijbewijs als er geen suïcide risico is, als je adequaat behandeld wordt en als er sprake is van een redelijk ziekte-inzicht. Met ‘adequaat behandeld’ bedoelt men dat ‘geen lichte depressieve of hypomanische symptomen aanwezig zijrijbewijsn en dat de patiënt therapietrouw is’.

Als de diagnose bipolaire stoornis minder dan vijf jaar geleden is gesteld, is een psychiatrisch rapport vereist, als men het afgelopen jaar onder behandeling van een psychiater is geweest. Is dat niet het geval, dan volstaat een door een arts ingevuld vragenlijst.
Als de diagnose meer dan vijf jaar geleden is vastgesteld, is in principe een door een arts ingevulde vragenlijst voldoende.
De maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar. Als sprake is van ‘totale remissie van symptomen’ kan de bipolaire patiënt geschikt worden verklaard voor onbepaalde tijd.

Overigens blijft de verantwoordelijkheid bij de bestuurder zelf liggen. Het wordt gezien als een morele plicht ervoor te zorgen dat je anderen niet in gevaar brengt, maar het is aan de patiënt zelf of je een wijziging van je toestand of van medicijngebruik meldt bij het CBR.

(bron: Staatcourant, 6 juli 2016)