Monthly Archives: januari 2016

slaap en de bipolaire stoornis

Al vele berichten heb ik geplaatst over de relatie tussen de bipolaire stoornis en het slaappatroon of het dag- en nachtritme. (zie bijvoorbeeld: http://www.deltamania.nl/slaap-verschil-tussen-man-en-vrouw/ en  http://www.deltamania.nl/7-tips-voor-een-betere-slaap/. Onlangs is weer een nieuw mooi onderzoek hiernaar gedaan.

De Amerikaanse onderzoekers onderzochten 136 bipolaire patienten en 422 van hun familieleden zonder de stoornis. Veertien dagen werden zij gevolgd met een bewegingsmeter. Veel van de aspecten die zij hebben gemeten zijn erfelijk en verschillende zijn zelfs te koppelen aan een specifiek chromosoom (het erfelijk materiaal).

Veel verschillen werden gevonden tussen de bipolaire patienten en hun familieleden zonder de stoornis. In het algemeen kwam het erop neer dat de bipolairen minder actief waren als ze wakker waren. Zij gingen later slapen en sliepen langer dan hun niet-bipolaire familieleden.

Al dit soort onderzoeken helpen weer om erachter te komen welke mechanismen nu leiden tot een bipolaire stoornis. Ook kan het misschien leiden tot nieuwe behandelmethoden.
(bron: Pagania et al., Proc. Nat. Acad. Sciences, dec. 2015)

Woman Sleeping