Monthly Archives: december 2015

bipolaire stoornis en arbeidsongeschiktheid

Wereldwijd zorgt de bipolaire stoornis voor veel arbeidsuitval. Wat daar nu precies de risicofactoren voor zijn is maar weinig onderzocht. Een aantal onderzoekers uit Finland heeft dat onderzocht bij 191 patiënten met een bipolaire I of II stoornis.

40 van de 191 kregen al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid bij aanvang van het onderzoek. In de loop van anderhalf jaar kwamen daar nog eens 38 mensen bij. Oudere patiënten, mannen, mensen met meer depressies, meer opnames en bijkomende psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, hadden een groter risico op arbeidsongeschiktheid.

Voorwaar een goede reden tijdig op adequate wijze te behandelen!
(bron: Arvilommi et al., Bipolar Disorders, dec 2015)

werkzaamheden

lithium toch niet slecht voor de nieren?

De laatste tijd is een aantal studies verschenen waaruit blijkt dat zorgvuldig gebruik van lithium toch niet schadelijk is voor de nieren. Ook ons eigen onderzoek wijst in die richting. Zie: http://www.deltamania.nl/het-risico-op-nierschade-door-lithium/.

lithium

Deze week verscheen in the Lancet – een absoluut toptijdschrift- ook een artikel over het risico op nierschade door lithium. Een groep van 305 mensen die tussen 2000 en 2011 op lithium werden ingesteld, werd vergeleken met een groep van 815 mensen die een ander medicijn kregen voor een stemmingsstoornis.
In deze groepen was de afname van de nierfunctie niet verschillend en de de duur van het lithiumgebruik beïnvloedde niet de kans op nierschade. Wel was van belang: de leeftijd, hoe slecht de nieren waren voordat met lithium werd begonnen, andere ziekten of medicijngebruik en hoevaak een lithiumvergiftiging was opgetreden.

Dit benadrukt nog maar eens dat zorgvuldig gebruik van lithium van groot belang is. Daarmee is de kans op nierschade waarschijnlijk helemaal niet zo groot.