Monthly Archives: oktober 2015

kan lithium een beroerte voorkomen?

Mensen met een bipolaire stoornis hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Zij hebben dus ook een groter risico op een herseninfarct, beroerte.
Lithium lijkt juist een beschermende werking te hebben op de hersenen. Onderzoekers uit Taiwan hebben bekeken of lithium de kans op een herseninfarct kan beroertebeperken.

Zij hebben in grote bestanden van de nationale zorgverzekering gezocht naar mensen die tussen 2001 en 2006 de diagnose bipolaire stoornis kregen. Daarna noteerden zij hoeveel lithium deze groep had gebruikt tot aan december 2011. Deze gegevens koppelden zij aan het risico op een beroerte.

Zij vonden een risico op een herseninfarct van 2,8% bij de lithiumgebruikers en van 5,4% bij de niet-lithiumgebruikers. De 2 groepen kwamen qua leeftijd en dergelijke zo goed mogelijk overeen.

Er zijn wat te veel onzekere factoren in deze onderzoeksopzet. Daarom kan niet direct gesteld worden dat lithium helpt een beroerte te voorkomen. Het is wel weer een sterke aanwijzing dat lithium beschermend kan werken voor het brein. Dit kan een extra argument zijn voor lithium te kiezen.

(bron: Lan et al., Bipolar Disorders, 2015)

 

telefoon als meetinstrument

Echt objectieve maten om het beloop van de bipolaire stoornis in kaart te brengen zijn er maar weinig. Een aantal onderzoekers uit Denemarken heeft gekeken of de smartphone hierbij kan helpen.

Zij hebben een systeem ontwikkeld waarmee allerlei bipolaire symptomen op een telefoon gemonitord kunnen worden. Zij hebben gekeken of gegevens die vanzelf door de telefoon worden bijgehouden overeenkomen met symptomen die patiënten zelf bijhielden en met beoordelingen door psychiaters.

Het aantal en de duur van inkomende en uitgaande telefoongesprekken hing samen met de depressie en maniescores. Het aantal verzonden sms-jes nam toe als iemand meer manische symptomen vertoonde. Dit bleek ook weer samen te hangen met de verschijnselen die de patienten zelf rapporteerden.

Het lijkt er dus op dat de smartphone prima gebruikt kan worden om een manie of depressie te monitoren.
(Bron: Faurholt-Jepsen, Bipolar Disorders 2015)telefoon1

 

de dagen worden korter…

In het voor- en najaar komen meer stemmingsklachten voor. Eerder heb ik al soortgelijke berichten geplaatst (bijv: http://www.deltamania.nl/de-dagen-worden-langer/. Inmiddels is het alweer najaar en worden de dagen merkbaar korter. Het is vroeger donker en later licht. Binnenkort wordt ook de klok weer een uur verzet.

Veel bipolaire patienten zijn wat gevoeliger voor dit soort verschuivingen dan de gemiddelde mens. De kans op een manie of depressie is dan wat groter. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat in het voor- en najaar de grootste verschillen tussen licht en donker optreden. Voor sommigen misschien reden extra goed op het dag- en nachtritme te letten en zichzelf even goed in acht te nemen.herfst