Monthly Archives: maart 2015

bipolaire stoornis in de kleine hersenen?

In het wetenschappelijke toptijdschrift ‘Molecular Psychiatry’ is in januari 2015 een interessant artikel verschenen.

Met de MRI-techniek kan je mooie afbeeldingen van de hersenen maken. Hoe de verschillende hersendelen functioneren is echter nauwelijks weer te geven. Steeds weer nieuwe technieken worden ontwikkeld om meer gedetailleerde plaatjes te maken van het brein, waardoor ook meer duidelijk wordt over de werking. Zo’n geheel nieuwe MRI-methode, ‘quantitative high-resolution T1 rho mapping’ is nu ook toegepast bij 15 bipolaire patiënten.

Verrassend genoeg vond men zo toch wat nieuws. Vooral opvallend was dat er kleine veranderingen in de kleine hersenen werden aangetroffen. Dit werd weer niet aangetroffen bij de patiënten die lithium gebruikten.

Dit onderzoek richt zich dus opeens veel meer op de kleine hersenen (het cerebellum), waar eerder eigenlijk nauwelijks onderzoek naar gedaan werd. Misschien is het zo dat lithium juist zo effectief is, omdat het iets doet in de kleine hersenen. Het is wel bekend dat bij een veel te hoge lithiumspiegel cerebellaire symptomen kunnen ontstaan. Wellicht weer een geheel nieuw spoor?

boeken over de bipolaire stoornis?

Al veel heb ik geschreven over muzikanten, films en tv-series. Kent iemand nog een mooie roman over de bipolaire stoornis of een bekende schrijver die manisch-depressief is?

beroemdheden met een bipolaire stoornis: Demi Lovato?

De jongere lezers van dit blog kennen vast Demi Lovato. Zij is begonnen in een tv-serie, was later te zien op Disney Channel en heeft daarna in verschillende films geacteerd. Hoewel zij pas 22 jaar is, heeft zij daarnaast ook nog een muzikale carriere van de grond  gekregen. Met o.a. het nummer Skycraper beklom zij de hitlijsten. Zij heeft ook een MTV award gewonnen.

DemiLovato2013Meerdere keren is zij in het nieuws gekomen omdat zij zichzelf in haar polsen had gekrast en agressieve, emotionele uitbarstingen had. Zij zou ook een eetstoornis hebben. Uiteindelijk is zij zelfs opgenomen in een psychiatrische kliniek voor vrouwen. Daar zou de diagnose bipolaire stoornis zijn gesteld.

Inmiddels heeft zij een soort stichting opgericht om meer aandacht te vragen voor psychiatrische stoornissen. In het filmpje, te zien in de volgende link, noemt zij haar bipolaire depressie. http://www.womenshealthmag.com/weight-loss/demi-lovato-weight.

Of Demi Lovato daadwerkelijk een bipolaire stoornis heeft, kan ik natuurlijk niet beoordelen. Het krassen in polsen en een eetstoornis zijn in elk geval geen kenmerkende aspecten van een manisch-depressieve stoornis. Vaak lijkt het alsof dit soort sterren toch een beetje koketteren met zo’n aandoening.

lurasidon, aanvulling

In aanvulling op mijn vorige bericht over lurasidon nog het volgende.

Dit middel is inmiddels wel geregistreerd en verkrijgbaar in Nederland onder de naam ‘Latuda’. Het is echter geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie en (nog) niet voor de bipolaire stoornis.
Als de psychiater dit medicijn voorschrijft voor de bipolaire stoornis, doet hij dit ‘off label’. Dat wil zeggen dat hij zich ervan bewust moet zijn dat dit middel niet voor die indicatie is geregistreerd. Dat moet ook genoteerd worden. http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/geneesmiddelen/off-label-gebruik/default.htm