Monthly Archives: oktober 2012

manisch door antidepressiva?

Mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen door antidepressiva gemakkelijker in een manie schieten. Eigenlijk is maar weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Hoe groot het risico dus precies is, is niet goed te zeggen.

In de praktijk zien we regelmatig mensen die tijdens het gebruik van een antidepressivum manisch of hypomanisch zijn geworden. Of dit betekent dat het antidepressivum dus de oorzaak van de manie is, is moeilijk uit te maken. Dat er een zeker verband is, lijkt wel duidelijk, in ieder geval bij sommige patienten.

Als je nog nooit (hypo)manisch bent geweest, kan je hier natuurlijk geen rekening mee houden. Als dit wel het geval is, moet je je ervan bewust zijn dat het gebruik van antidepressiva een risico met zich mee kan brengen. De kans op een manie is het grootst bij de klassieke antidepressiva (zoals imipramine, clomipramine en amitriptyline), minder groot bij venlafaxine en het kleinst bij zogenaamde SSRI’s (zoals paroxetine, fluoxetine, sertraline, citalopram). De kleinste kans op een manie geeft waarschijnlijk het middel bupropion.

Daarbij komt overigens dat het effect van antidepressiva op een bipolaire depressie gering is. Reden temeer om hier terughoudend mee te zijn.

zie ook: http://www.deltamania.nl/antidepressiva-zinvol-bij-de-bipolaire-stoornis/

 

‘bipolaire medicijnen’ en seks

Als de stemming eenmaal stabiel is geworden met hulp van medicijnen, is het wel prettig als dat met zo min mogelijk bijwerkingen gepaard gaat. Verschillende medicijnen die wij gebruiken voor de bipolaire stoornis kunnen seksuele klachten veroorzaken. Seks is vaak niet een onderwerp dat heel gemakkelijk aan de orde komt in de spreekkamer. Toch speelt het een belangrijke rol in het leven, ook van bipolaire patienten.

Antidepressiva kunnen de zin in seks verminderen. Erectieproblemen, mindere vochtigheid van de vagina en problemen met klaarkomen kunnen ook veroorzaakt worden door antidepressiva.

Antipsychotica kunnen tot seksuele bijwerkingen leiden.

De stemmingsstabilisatoren, zoals lithium en depakine, staan minder bekend om hun seksuele bijwerkingen. Mensen die lithium gebruiken klagen af en toe wel over minder zin.

De stemming hangt natuurlijk nauw samen met seks. Het is vaak moeilijk uit te maken of de seksuele klachten verklaard worden door de stemming of een bijwerking van een medicijn. In een depressie staat doorgaans je hoofd totaal niet naar seks.

Al met al zaken die je toch eens kunt aankaarten bij de psychiater. Soms is het best mogelijk er iets aan te doen, door bijvoorbeeld de dosering aan te passen of een ander medicijn te proberen.

zonlicht bepaalt begin van bipolaire stoornis

Een interessant artikel deze maand in ‘Bipolar Disorders’, het internationale tijdschrift over de bipolaire stoornis.

De bipolaire stoornis kan op alle mogelijke leeftijden ontstaan. Vaak zien we de eerste symptomen rond het twintigste levensjaar, maar soms ook veel vroeger of later. Heeft de hoeveelheid zonlicht invloed op de leeftijd waarop de bipolaire stoornis zich voor het eerst manifesteert?

De onderzoekers hebben van meer dan 2000 bipolaire patienten gegevens verzameld over de woonplaats, de hoeveelheid zonlicht in die woonplaats, de bipolaire stoornis en de leeftijd van ontstaan van de eerste bipolaire symptomen.

Hoe meer de hoeveelheid zonlicht toenam in de lente, deste vroeger ontstond de bipolaire stoornis. Als het verschil in zonlicht tussen de winter en de zomer groot was, ontstonden de bipolaire symptomen dus gemiddeld eerder. Van de onderzochte landen werd de grootste toename van de hoeveelheid zonlicht in de lente gezien in Mexico, Los Angeles, Oslo en Santiago (Chili). Daar was de gemiddelde leeftijd waarop de bipolaire stoornis ontstond dus het laagst. De kleinste toename van zonlicht werd gezien in Miami en Sao Paulo in Brazilie (daar is het in de zomer bijna even zonnig als in de winter). In die steden ontstonden de eerste bipolaire symptomen het laatst.

nog een blog…

Kijk ook eens op www.tweepolig.nl/blog. De ervaringen van een journalist met een bipolaire stoornis.

Ik hoop dat het lukt het blog bij te houden!