Monthly Archives: mei 2012

lithium nog altijd effectief

Lithium wordt al meer dan 50 jaar gebruikt bij de manisch-depressieve stoornis. Hoewel inmiddels vele andere medicijnen beschikbaar zijn, wordt lithium nog altijd veel voorgeschreven, vooral in Europa.

Om een medicijn op de markt te krijgen als middel voor de bipolaire stoornis, worden altijd grote onderzoeken verricht. Vaak wordt het nieuwe middel vergeleken met lithium. Uit al dat soort onderzoek komt keer op keer naar voren dat lithium zeker zo effectief is als allerlei nieuwe medicijnen. Zowel om een manie of depressie te behandelen als om deze te voorkomen, werkt lithium vaak prima.

Ondanks de nadelen, blijft lithium dus een belangrijke plaats innemen in de behandeling.

regionale huiskamergroep van de VMDB

Al jaren komt een zogenaamde huiskamergroep bijeen op 1 van de locaties van Delta Psychiatrisch Centrum. Lotgenoten en betrokkenen kunnen ervaringen uitwisselen. Soms komt een spreker  een bepaald onderwerp toelichten. Een aanrader! Voor informatie:

http://www.vmdb.nl/regionale-activiteiten/regio-zuid-holland/

antidepressiva zinvol bij de bipolaire stoornis?

Bij een depressie zijn antidepressiva zinvol. Dat lijkt zo logisch als wat. Bij de bipolaire stoornis is dat echter niet zo recht-toe recht-aan.

Gebruik van een antidepressivum kan een manie uitlokken. De kans daarop lijkt het grootst bij een klassiek antidepressivum (bijv. clomipramine, imipramine, nortriptyline), minder groot bij venlafaxine en het kleinst bij een SSRI (bijv. sertraline, citalopram, fluvoxamine) en bij bupropion.

Daarbij kan een antidepressivum ervoor zorgen dat de frequentie van de stemmingswisselingen toeneemt. Je schiet dus steeds sneller naar de andere kant. Stoppen van het antidepressivum is vaak de beste remedie om het snelle schommelen tegen te gaan.

Tenslotte: helpt het wel? Ook dat is niet zo zeker. Antidepressiva werken vaak goed voor een ‘gewone’ depressie. Bij een bipolaire depressie is het nut minder duidelijk. Hoe meer manische kenmerken voorkomen, deste kleiner is de kans op succes.