Monthly Archives: april 2012

de lithium-meter, een nieuwe methode

http://www.youtube.com/watch?v=MCm5ADkXm0g

Binnenkort wordt het waarschijnlijk mogelijk om direct, snel en zonder laboratorium lithium te bepalen. Met een klein druppeltje bloed uit een vingerprik, zie je binnen enkele seconden hoe hoog de lithiumspiegel is.  In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dit werkt en wat de voordelen kunnen zijn.

duiken als bipolair?

Onlangs had ik te maken met een voor mij nieuwe kwestie. Iemand met een manisch-depressieve stoornis doet al jaren aan sportduiken en moet daarvoor opnieuw gekeurd worden. De vraag was of een bipolaire stoornis een reden voor afkeuring is. En was het gebruik van medicijnen voor de aandoening (in dit geval lithium en een antipsychoticum) een reden haar te verbieden te duiken?

Via een erkende duikarts zijn we tot een antwoord gekomen. Helaas voor mijn patient kon zij niet goedgekeurd worden. De bipolaire stoornis op zichzelf is al een reden voor afkeuring. Men is bang voor inschattingsproblemen die onder water fataal kunnen zijn. Door de hoge druk onder water, het gasmengsel dat gebruikt wordt en de diepte ben je al kwetsbaar voor concentratieproblemen. Misschien is de manisch-depressieve patient daar nog gevoeliger voor. Een een antipsychoticum kan de aandacht nog verder verminderen. Tenslotte kunnen er problemen ontstaan met lithium. Tijdens duiken kan uitdroging ontstaan waardoor de lithiumspiegel te hoog wordt, maar ook zouden hartritmestoornissen kunnen ontstaan als je duikt met lithium.

bipolair = manisch-depressief

Bipolaire stoornis is een ander woord voor manisch-depressieve stoornis. Wat vroeger ‘manisch-depressief’ werd genoemd, noemen we nu steeds meer ‘bipolair’, maar het betekent precies hetzelfde.

De manisch-depressieve stoornis is niet een depressie die heel ernstig is, maar een stemmingsstoornis waarbij een manische fase kan worden afgewisseld met een depressieve periode. Bij de manie is de stemming tegengesteld aan een depressie. Bij iemand met een manisch-depressieve stoornis gaat de stemming dus naar twee polen, een pool met een verhoogde stemming en een pool met een verlaagde stemming. Vandaar bi (twee)-polaire stoornis.

Overigens komen we ook mensen tegen die alleen maar manieën doormaken en nooit een depressie. Dat noemen we ook een bipolaire stoornis. Dat is nu eenmaal internationaal zo afgesproken.

 

concentratie en geheugen bij de bipolaire stoornis

De concentratie, het geheugen, de aandacht worden ‘cognitieve’ functies genoemd. Steeds meer onderzoekers richten hun aandacht op de cognitieve functies bij psychiatrische aandoeningen. Twee Nederlandse psychiaters zullen deze maand zelfs promoveren op een onderzoek naar het voorkomen van cognitieve problemen bij bipolaire stoornissen.

http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/category/nieuws/

De vermindering van de cognitieve functies bij de bipolaire stoornis is subtiel. Het verschil ten opzichte van het gemiddelde is vaak moeilijk te meten. Bovendien gebruiken patienten met een manisch-depressieve stoornis vaak medicijnen die ook de concentratie kunnen verminderen. Of een verandering veroorzaakt wordt door de bipolaire stoornis of door medicijnen is niet altijd goed uit te maken.

Hoe subtiel ook, patienten hebben er zelf wel last van. Vooral het vasthouden van de aandacht lijkt iets minder goed dan bij de gemiddelde mens. Dit hoeft niet tot grote belemmeringen te leiden, maar kost wel meer energie. Met het geheugen is meestal niet veel mis.

Belangrijk is dat steeds meer onderkend wordt dat dit voor sommige bipolaire patienten een probleem is. Een nieuwe ontwikkeling is dat trainingen worden ontwikkeld om juist dit aspect te verbeteren.

 

poli voor bipolaire stoornissen op de Zorgboulevard

De bekende polikliniek voor bipolaire stoornissen van Delta Psychiatrisch Centrum is sinds kort gevestigd op de Zorgboulevard in Rotterdam. Naast Delta zijn op dit complex aanwezig: het Maasstad Ziekenhuis, de Centrale Huisartsenpost Rotterdam, het Geboortehotel en Aafje Zorghotel.

Voordeel voor ons is dat we in een fraai, nieuw gebouw zitten met veel extra faciliteiten. Manisch-depressieve patienten gebruiken nog wel eens medicijnen die extra controle behoeven. Dat kunnen wij gemakkelijk organiseren. Wij hebben nauw contact met de internist, nefroloog en neuroloog van het Maasstad Ziekenhuis en we hebben ons eigen laboratorium voor bloedbepalingen. Verder hebben we mooie ruimtes voor het geven van cursussen en we hebben de mogelijkheid om de zorg uit te breiden met bijvoorbeeld deeltijdbehandeling of zelfs opname.

Via deze link kunt u een indruk krijgen van de Zorgboulevard te Rotterdam.

http://www.opdezorgboulevard.nl/