ketamine als neusspray voor depressie

Het is al lang bekend dat ketamine uitstekend werkt tegen een ernstige depressieve stoornis. Probleem is alleen dat het slechts kort werkt. Het effect houdt slechts een dag of twee aan. Ik heb daar eerder al over geschreven.  http://www.deltamania.nl/ketamine-voor-de-bipolaire-depressie/. Veel onderzoek vindt op dit moment plaats om te bestuderen hoe dat goede effect wat langer kan aanhouden.

Onderzoekster Daly van de firma Janssen Pharmaceutical heeft geprobeerd of het intranasaal, d.w.z. via een neusspray, toedienen van een vorm van ketamine, twee keer per week, goed werkt. Zij vergeleek verschillende doseringen en een deel van de patienten bleef dit middel gedurende 8 weken gebruiken in een steeds lagere dosis.

In sommige gevallen bleef het effect al die weken aanhouden, terwijl de bijwerkingen gering waren.

Misschien heeft het op die manier toedienen van medicijnen die iets met het brein moeten doen, wel toekomst.

 

 

 

 

schildklier: niet alleen controleren bij lithiumgebruik

vlinderLithiumgebruik geeft een grotere kans op een te langzaam werkende schildklier. Dat is al lang bekend en dat is ook de reden dat de schildklier regelmatig gecontroleerd wordt bij lithiumgebruikers. Hoe zit dat eigenlijk met de andere medicijnen die voor de bipolaire stoornis worden gebruikt?

In een groot Amerikaans bestand met bijna 25.000 bipolaire patienten werd gekeken naar het verband tussen de schildklier en allerlei medicijnen. Dit betrof stemmingsstabilisatoren (lithium, valproaat, carbamazepine en lamotrigine) en verschillende antipsychotica (aripiprazol, risperidone, quetiapine en olanzapine).

Opmerkelijk was dat lithium weliswaar een iets grotere kans gaf op een trager werkende schildklier, maar er was enorme overlap met alle andere medicijnen. Bijvoorbeeld quetiapine gaf een bijna even groot risico.
Bovendien werd de schildklier bij lithiumgebruikers veel vaker gecontroleerd. Je hebt zo natuurlijk ook een grotere kans dat je wat vindt.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het zinvol is de schildklier regelmatig te controleren (bijv. 1 keer per jaar), ook als je geen lithium gebruikt. Verder benadrukt dit onderzoek nog maar eens de rol van de schildklier bij de bipolaire stoornis, los van het gebruik van medicijnen.

(bron: Lambert et al., Bipolar Disorders, May 2016)

alles over lithium!

Lithium is een bijzonder medicijn. Het is nog altijd eerste keus in de onderhoudsbehandeling van de bipolaire stoornis.

Lithium vereist wel enkele voorzorgsmaatregelen. De lithiumgebruiker moet goed weten hoe met dit medicijn verantwoord om te gaan.

Sinds kort is alles over lithium te vinden op de website: www.allesoverlithium.nl.

Welke soorten zijn er? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Welke risico’s zijn er aan lithium verbonden? Wat kan je daar aan doen? Etc.

Verder is het mogelijk, via die website, vragen te stellen aan een panel van deskundigen.

Via een nieuwsbrief kan je op de hoogte gehouden worden van allerlei nieuws over lithium.

Kortom, voor de lithiumgebruiker zeker de moeite waard de site eens te bezoeken!

cropped-Logo_allesoverlithium-fv-e1447399031955

Internationaal Bipolair Congres in Amsterdam: op zaterdag publieksdag!

Het grote internationale congres over de bipolaire stoornis vindt elk jaar ergens anders plaats. Vorig jaar was dat in Toronto, Canada. Dit jaar is het in Amsterdam! Uit de hele wereld komen experts naar Nederland om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de bipolaire stoornis.

Dit jaar is er op zaterdag 16  juli een speciale dag voor patienten, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Voor slechts € 20,- kan je die dag bezoeken en krijg je een interessant programma voorgeschoteld van topexperts, helemaal gericht op het algemene publiek. De voertaal is Engels, maar alles wordt simultaan naar het Nederlands vertaald.

Kijk voor meer informatie op: http://www.isbd2016.com/scientific-program/advocacy-day-program#.V1WuevBUerU

Schrijf je tijdig in, want er is een beperkt aantal plaatsen.isbdadam

meerdere risico’s door benzodiazepinen

De meeste slaaptabletten en rustgevende medicijnen behoren tot de groep van de ‘benzodiazepinen’. Voorbeelden zijn temazepam, diazepam en lorazepam.

Bekend is dat je aan deze medicijnen gewend kan raken, waardoor het effect langzaam minder wordt. Maar er kleven nog meer risico’s aan deze middelen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gebruik van benzodiazepinen ook kan leiden tot een snellere terugval naar een depressie of manie, een minder effect van antidepressiva en zelfs een hogere mortaliteit.

Volop reden dus het gebruik van deze medicijnen zo veel mogelijk te beperken. Tabletten

nieuwe documentaire van Stephen Fry

Een van de beroemdste personen met een bipolaire stoornis is Stephen Fry. Hij heeft 10 jaar geleden een mooie documentaire gemaakt over de manisch-depressieve stoornis. (http://www.deltamania.nl/documentaire-van-fry-over-manisch-depressieve-stoornis/).

Onlangs is een vervolg op deze documentaire gemaakt. Deze is op internet te zien: https://vimeo.com/155524243stephen-fry

7 mei: regiobijeenkomst over lithium in Rotterdam

Het regioteam Zuid-Holland van de VMDB (de patiëntenvereniging voor manisch-depressieven en bvmdbetrokkenen) organiseert op zaterdag 7 mei een informatiebijeenkomst over lithium.

Dr. R. Hoekstra (psychiater en auteur van dit blog) vertelt over het gebruik van lithium. Hoe werkt het, waar moet je op letten, wat zijn de risico’s en zijn er misschien ook nieuwe ontwikkelingen? Daarna gaat Dr. A. van Alphen, internist-nefroloog van het Maasstad Ziekenhuis, dieper in op het effect van lithium op de nieren. De ochtend wordt afgesloten met een ervaringsverhaal van R. Driessen.

Datum: zaterdag 7 mei 2016
Tijd: 09.30 tot 13.00 uur.
Plaats: Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal. Maasstadweg 96   3079 DZ Rotterdam. (schuin tegenover NS-station Lombardijen). Parkeergarage aanwezig. (betaald parkeren)
Kosten 4 euro pp. Gepast betalen a.u.b., omdat er geen pinautomaat aanwezig is.

Graag tevoren aanmelden bij Jeannette Verveer: PJ Oudplein 168, 3332 XH Zwijndrecht ( ZH) of e-mail: jeannette.verveer@gmail.com


lithium

geen verhoogde kans op kanker bij lithium

Omdat lithium een medicijn is dat vaak jarenlang wordt gebruikt, is het natuurlijk belangrijk te weten of er risico’s zijn voor de lange termijn. Wel eens wordt gedacht dat lithium de kans op tumoren van bijvoorbeeld de nieren kan vergroten, hoewel psychiaters dat in de praktijk eigenlijk niet merken. Onderzoekers uit Zweden hebben geprobeerd hier meer cijfers over te verkrijgen.

kreeftIn grote bevolkingsregisters keken zij hoe vaak allerlei soorten van kanker voorkwamen bij patienten met een bipolaire stoornis. Dit betrof mensen die wel lithium en die geen lithium gebruikten.

In de groep mensen in de leeftijd van 50 tot 84 bevonden zich 5442 bipolaire patiënten. Kanker in het algemeen kwam gemiddeld niet vaker voor bij de bipolaire patiënt dan bij de algemene bevolking. Bij bipolaire patienten die geen lithium gebruikten kwam kanker van het maag-darmstelsel en o.a. de longen wel iets vaker voor. Bij de lithiumgebruikers kwamen ook deze tumoren even weinig voor als in de algehele bevolking.

Al dit soort onderzoeken hebben beperkingen, maar het ziet er niet naar uit dat lithium de kans op tumoren duidelijk vergroot.

(bron: Martinsson et al., Bipolar Disorders, feb 2016)

uitzending van Radio Rijnmond terugluisteren?

De uitzending van 15 april jl. over creativiteit en de bipolaire stoornis is terug te luisteren via de site van Radio Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/140891/Rijnmond-Staat-Stil-over-beroemde-bipolairen

radiorijnmond

vanavond Radio Rijnmond: bipolaire stoornis en creativiteit

Vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur een uitzending op Radio Rijnmond (de uitstekende regionale zender van de regio Rijnmond) over de relatie tussen creativiteit en de bipolaire stoornis.

In gesprek met Paul Verspeek haalt psychiater Rocco Hoekstra, de schrijver van dit blog, een aantal beroemdheden aan die manisch depressief zouden zijn. Hij staat stil bij de vraag of er inderdaad een verband is tussen de bipolaire stoornis en creatieve prestaties.

radiorijnmond