lichttherapie, midden op de dag, voor bipolaire depressie

Meestal wordt lichttherapie voor een winterdepressie vroeg in de ochtend gegeven. Voor een bipolaire depressie werkt dat niet of nauwelijks. Toch zijn mensen met een bipolaire stoornis vaak erg gevoelig voor veranderingen in licht en donker. Allerlei varianten van lichttherapie worden daarom toch onderzocht bij bipolaire patienten. Ik heb daar al veel vaker iets over geschreven (zie bijv. http://www.deltamania.nl/manisch-geen-blauw-licht/ en http://www.deltamania.nl/lichttherapie-voor-bipolaire-depressie/.

blauwlichtOnlangs is een onderzoek gepresenteerd onder 93 bipolaire patienten. De helft ging gedurende 6 weken, dagelijks, midden op de dag, drie kwartier tot een uur achter een lichtbak zitten. De andere helft kreeg even vaak gedimd, rood licht.

Het resultaat was overduidelijk: 56% van de lichttherapie groep herstelde, tegen maar 14% van de roodlicht groep. Ook sliepen zij beter en hadden zij minder zelfmoordgedachten.

Dit is een wel heel opvallend resultaat, dat zeker nader onderzoek verdient. In elk geval lijkt het voor bipolaire patiënten een goed idee lichttherapie midden op de dag te geven in plaats van vroeg in de ochtend.

(poster van Sit et al., Pittsburgh, Annual Scientific Meeting van Society of Biological Psychiatry)

manisch-depressief: hoe zit het met het rijbewijs?

Regelmatig worden wij geconfronteerd met de vraag of je nog wel kan/mag autorijden. Deze vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord.

Ik zal proberen iets uit te leggen over deze lastige kwestie.

Het is niet wettelijk verplicht om je te wenden tot het CBR (Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid) als de medische situatie gewijzigd is, bijvoorbeeld als je een depressie hebt doorgemaakt of als je een medicijn voorgeschreven krijgt. In de weg- en verkeerswet staat wel dat het een ‘morele plicht’ is relevante zaken te melden, omdat het verboden is een ander in gevaar te brengen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus bij de patient zelf.

Als je een verandering van je psychiatrische toestand hebt gemeld of als je om een of andere reden gekeurd moet worden voor het rijbewijs, spelen twee zaken een rol.
1. de aandoening zelf
2. de medicijnen die je gebruikt.

Voor de manisch depressieve stoornis is de volgende regel van belang. Als je goed bent ingesteld, je hebt minimaal 1 jaar geen terugval gehad en je hebt voldoende inzicht, dan hoef je in principe niet ongeschikt te zijn. Wel is een ‘specialistisch rapport’ vereist. Dit klinkt nogal stellig, maar dit is eigenlijk niet gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Is iemand met een depressie minder goed in staat auto te rijden? Geldt dit ook voor milde depressies? En als de depressie over is, ben je dan direct in staat weer te rijden of pas na een jaar? Daar is allemaal nooit onderzoek naar gedaan. Verder, wat is ‘goed ingesteld’, wat is ‘voldoende inzicht’? Maar toch, dit zijn de regels van dit moment.

Over het gebruik van medicijnen en verkeersdeelname is meer bekend. Alle medicijnen zijn ingedeeld in 3 categorieen. Medicijnen uit categorie I hebben weinig tot geen invloed op de rijvaardigheid. Middelen uit categorie II hebben een lichte tot matig negatieve invloed. Deze staan gelijk aan een alcoholpromillage van 0,5-0,8. Het wordt dan meestal ontraden om in de eerste dagen van gebruik te rijden. Medicijnen uit categorie III hebben een ernstige of gevaarlijke invloed. Met deze medicijnen wordt het ontraden om te rijden.

Om wat voorbeelden te geven: een antidepressivum als sertraline zit in categorie I. Lithium zit in categorie II. Lorazepam in categorie III.

Alle informatie hierover vind je op: http://rijveiligmetmedicijnen.nl/

Al met al ligt de verantwoordelijkheid over verkeersdeelname bij de patient. In sommige situaties is het natuurlijk duidelijk. In een hevige manie rijd je al snel te roekeloos en is autorijden gevaarlijk. In een ernstige depressie kan je de aandacht vaak niet voldoende op het verkeer richten. Het is erg gevaarlijk auto te rijden als je onder invloed bent van allerlei slaapverwekkende medicijnen. Toch hoor ik vaak allerlei grensgevallen en wat je dan moet doen…?

in de serie beroemdheden met een bipolaire stoornis: Buzz Aldrin (?)

AldrinEdwin Eugene Aldrin werd al in zijn kinderjaren Buzz genoemd. Hij studeerde aan de militaire academie ‘West Point’ en vocht als jachtpiloot o.a. in de Koreaanse oorlog. Later haalde hij zijn PhD aan de fameuze Massachusetts Institute of Technology (MIT). In 1963 werd hij astronaut en in 1969 werd hij wereldberoemd, omdat hij met Neil Armstrong en Michael Collins met de Apollo-11 naar de maan vloog. Hij was de tweede man die een voet op de maan zette.

Hij heeft talloze prijzen en onderscheidingen ontvangen. Het omgaan met zijn enorme roem ging hem echter niet gemakkelijk af. Hij werd depressief en ging aan de drank. Dit kostte hem o.a. zijn huwelijk. Hij werd op een bepaald moment zelfs in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstige depressie.

Inmiddels is hij al weer jaren stabiel en drinkt hij geen druppel meer. Dat dit hem is gelukt, vindt hij een grotere prestatie en een beter voorbeeld van doorzettingsvermogen dan het lopen op de maan.
Hoewel hij vaak in rijtjes wordt genoemd van beroemdheden met een bipolaire stoornis, heb ik niet terug kunnen vinden dat hij ooit manisch is geweest. Erg waarschijnlijk is dat dus niet en ik denk dat hij daarom geen bipolaire stoornis heeft. Wel een prachtig voorbeeld van een groot man, een echte held, ondanks of dankzij een psychiatrische stoornis.

Overibuzzgens is ook Buzz Lightyear uit de Disney-film Toy Story naar hem vernoemd. Een veel grotere eer kan je toch niet toekomen..

kan lithium een beroerte voorkomen?

Mensen met een bipolaire stoornis hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Zij hebben dus ook een groter risico op een herseninfarct, beroerte.
Lithium lijkt juist een beschermende werking te hebben op de hersenen. Onderzoekers uit Taiwan hebben bekeken of lithium de kans op een herseninfarct kan beroertebeperken.

Zij hebben in grote bestanden van de nationale zorgverzekering gezocht naar mensen die tussen 2001 en 2006 de diagnose bipolaire stoornis kregen. Daarna noteerden zij hoeveel lithium deze groep had gebruikt tot aan december 2011. Deze gegevens koppelden zij aan het risico op een beroerte.

Zij vonden een risico op een herseninfarct van 2,8% bij de lithiumgebruikers en van 5,4% bij de niet-lithiumgebruikers. De 2 groepen kwamen qua leeftijd en dergelijke zo goed mogelijk overeen.

Er zijn wat te veel onzekere factoren in deze onderzoeksopzet. Daarom kan niet direct gesteld worden dat lithium helpt een beroerte te voorkomen. Het is wel weer een sterke aanwijzing dat lithium beschermend kan werken voor het brein. Dit kan een extra argument zijn voor lithium te kiezen.

(bron: Lan et al., Bipolar Disorders, 2015)

 

telefoon als meetinstrument

Echt objectieve maten om het beloop van de bipolaire stoornis in kaart te brengen zijn er maar weinig. Een aantal onderzoekers uit Denemarken heeft gekeken of de smartphone hierbij kan helpen.

Zij hebben een systeem ontwikkeld waarmee allerlei bipolaire symptomen op een telefoon gemonitord kunnen worden. Zij hebben gekeken of gegevens die vanzelf door de telefoon worden bijgehouden overeenkomen met symptomen die patiënten zelf bijhielden en met beoordelingen door psychiaters.

Het aantal en de duur van inkomende en uitgaande telefoongesprekken hing samen met de depressie en maniescores. Het aantal verzonden sms-jes nam toe als iemand meer manische symptomen vertoonde. Dit bleek ook weer samen te hangen met de verschijnselen die de patienten zelf rapporteerden.

Het lijkt er dus op dat de smartphone prima gebruikt kan worden om een manie of depressie te monitoren.
(Bron: Faurholt-Jepsen, Bipolar Disorders 2015)telefoon1

 

de dagen worden korter…

In het voor- en najaar komen meer stemmingsklachten voor. Eerder heb ik al soortgelijke berichten geplaatst (bijv: http://www.deltamania.nl/de-dagen-worden-langer/. Inmiddels is het alweer najaar en worden de dagen merkbaar korter. Het is vroeger donker en later licht. Binnenkort wordt ook de klok weer een uur verzet.

Veel bipolaire patienten zijn wat gevoeliger voor dit soort verschuivingen dan de gemiddelde mens. De kans op een manie of depressie is dan wat groter. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat in het voor- en najaar de grootste verschillen tussen licht en donker optreden. Voor sommigen misschien reden extra goed op het dag- en nachtritme te letten en zichzelf even goed in acht te nemen.herfst

slaap: verschil tussen man en vrouw..

Al lang is bekend dat slaap een grote rol speelt in het beloop van de bipolaire stoornis. Maar verschilt dit nu tussen mannen en vrouwen?

manvrouwMannen hebben een ander slaappatroon dan vrouwen. Onderzoekers uit Pittsburgh, USA, zijn nagegaan welke invloed dit heeft op de bipolaire stoornis bij mannen en bij vrouwen.

Daar bleek ook verschil in te zitten. Een verstoorde slaap bleek bij vrouwen te leiden tot meer en ernstiger depressies, manieën en gemengde episoden. Bij mannen was dit effect veel minder zichtbaar.

De oorzaak van dit verschil is niet duidelijk.

Dit onderzoek wijst er nog maar eens op dat de aanpak van slaapproblemen en de bipolaire stoornis bij vrouwen misschien anders zou moeten zijn dan bij mannen.

Op dit blog heb ik al vaak over de slaap geschreven. Lees het nog eens na! Bijvoorbeeld: http://www.deltamania.nl/hoeveel-slaap-is-genoeg/ en http://www.deltamania.nl/slaap-een-belangrijk-fenomeen-voor-de-bipolaire-patient/, maar daarnaast nog verschillende andere berichten.slaap

 

cariprazine, een nieuw medicijn voor de manie?

Deze week is het medicijn cariprazine in Amerika geregistreerd voor de behandeling van de bipolaire stoornis.

Cariprazine is een zogenaamde ‘partiele dopamine agonist’. Dat wil zeggen dat het bepaalde dopamine receptoren stimuleert. Het is daarom redelijk vergelijkbaar met al bestaande medicijnen tegen een psychose.

Bij nog slechts weinig (enkele honderden) manische mensen is dit middel onderzocht. Het bleek een manie beter te kunnen bestrijden dan placebo. De bijwerkingen leken mee te vallen. Vooral bewegingsonrust en misselijkheid kwamen voor.

Het is te verwachten dat een medicijn dat het dopamine beïnvloedt, een manie kan bestrijden. Of dit medicijn ook helpt bij een bipolaire depressie is niet duidelijk. Vooralsnog lijkt het mij vooral te vergelijken met medicijnen zoals aripiprazol, quetiapine, olanzapine, risperidon en lurasidon. Het is nog te vroeg om te zeggen of het een toegevoegde waarde heeft. cariprazine

landelijke dag VMDB

Komende zaterdag 19 september organiseert de patiëntenvereniging VMDB (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen) een landelijke dag. Het thema is dit keer: ‘Waar knap je van op?’. Onderwerpen zijn o.a. integrale psychiatrie, ervaringsverhalen en mindfullness.

Locatie: de Musketon, Utrecht. Inloop vanaf 9.30 uur. Meer informatie: http://www.vmdb.nl/activiteit/landelijke-dag-19-sep-2015-waar-knap-je-van-op/vmdb

stoppen met roken

Het is natuurlijk algemeen bekend dat roken slecht is voor je gezondheid. Het kan bijvoorbeeld tot hart- en vaatziekten leiden. Een ongezonde levensstijl is ook ongunstig voor het beloop van de bipolaire stoornis. Het risico op terugval is groter, voor de concentratie en het geheugen is het niet bevorderlijk en medicijnen werken minder goed.

Des te erger eigenlijk dat uit een wereldwijde studie blijkt dat mensen met een bipolaire stoornis juist meer roken dan gemiddeld. Zij stoppen ook minder vaak met roken.

bron: Jackson et al, Bip Disorders, sept 2015

zie ook:   http://www.deltamania.nl/?s=roken